Information om återvinning

Information om återvinning

På VARTA är miljöskydd en integrerad del av företagets mål

Ansvaret för miljön visar sig under hela livscykeln för våra produkter. Vi ställer kompromisslösa krav på miljövänlig utveckling och tillverkning och kräver att våra produkter ska vara säkra och ha lång livslängd där hållbar deponering är en nyckelfaktor.

Vänligen kontrollera dina lokala och kommunala riktlinjer för att säkerställa hållbar kassering av förpackningar och batterier.

Generiskt exempel

Anpassa exemplet för kassering till din förpackning genom att identifiera koden på de enskilda komponenterna och proceduren i följande tabell:

Exempel på förpackning
Separera förpackning i enstaka komponenter (om möjligt)
Identifiera förpackningsmaterial med kod för varje komponent eller huvuddel (om separation är möjlig)
Kassera enstaka komponenter enligt identifieringskod på korrekt sätt

Pappersinsamling

Pappersinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Pappersinsamling

Plastinsamling

Pappersinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Plastinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Pappersinsamling

Plastinsamling

Pappersinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Plastinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Pappersinsamling

Pappersinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Pappersinsamling

Plastinsamling

Pappersinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Plastinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Plastinsamling

Plastinsamling

Plastinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Plastinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Plastinsamling

Plastinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Plastinsamling

Plastinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Plastinsamling

Plastinsamling

Plastinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Plastinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Pappersinsamling

Plastinsamling

Pappersinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Plastinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Plastinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Plastinsamling

Pappersinsamling

Plastinsamling

Pappersinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Plastinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Pappersinsamling

Plastinsamling

Pappersinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Plastinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Pappersinsamling

Plastinsamling

Pappersinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Plastinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Plastinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Pappersinsamling

Pappersinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Pappersinsamling

Pappersinsamling

Pappersinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Pappersinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Pappersinsamling

Plastinsamling

Pappersinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Plastinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Pappersinsamling

Plastinsamling

Pappersinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Plastinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Plastinsamling

Plastinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Plastinsamling

Plastinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Pappersinsamling

Plastinsamling

Pappersinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Plastinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Pappersinsamling

Plastinsamling

Pappersinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Plastinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Matcha batteriåtervinningsexemplet med ditt använda batteri genom att identifiera behållaren och den kemiska markeringen på produkten. Vänligen följ återvinningsförfarandet enligt lokala- och kommunala riktlinjer.

Exempel produkt / batteri
Identifiera avfallsbehållare och kemikaliesymbol på produkten/batteriet
Förklaring av avfallsbehållare

Produkten ska inte kasseras som osorterat avfall utan måste lämnas till återvinningsanläggning för hantering och återvinning.

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer.

Produkten ska inte kasseras som osorterat avfall utan måste lämnas till återvinningsanläggning för hantering och återvinning.

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer.

Försegla båda terminalerna på litiumceller med tejp före återvinning!

Produkten ska inte kasseras som osorterat avfall utan måste lämnas till återvinningsanläggning för hantering och återvinning.

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer.

Produkten ska inte kasseras som osorterat avfall utan måste lämnas till återvinningsanläggning för hantering och återvinning.

För klassificering av föroreningshalten finns symbolerna Pb (bly), Cd (kadmium) och Hg (kvicksilver) under soptunnelsymbolen.

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer.

Button Cell,
Lithium Coin

Produkten ska inte kasseras som osorterat avfall utan måste lämnas till återvinningsanläggning för hantering och återvinning.

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer.

Försegla båda terminalerna på litiummyntceller med tejp före återvinning!

Button Cell,
Alkaline

Produkten ska inte kasseras som osorterat avfall utan måste lämnas till återvinningsanläggning för hantering och återvinning.

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer.

Watch Cell,
Silver Coin

Produkten ska inte kasseras som osorterat avfall utan måste lämnas till återvinningsanläggning för hantering och återvinning.

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer.

Produkten ska inte kasseras som osorterat avfall utan måste lämnas till återvinningsanläggning för hantering och återvinning.

För klassificering av föroreningshalten finns symbolerna Pb (bly), Cd (kadmium) och Hg (kvicksilver) under soptunnelsymbolen.

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer.

Materialöversikt

Symbol

1 PET

Hur återvinner man materialet?

Plastinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Symbol

2 PE-HD / HDPE

Hur återvinner man materialet?

Plastinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Symbol

3 PVC

Hur återvinner man materialet?

Plastinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Symbol

4 PE-LD / LDPE

Hur återvinner man materialet?

Plastinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Symbol

5 PP

Hur återvinner man materialet?

Plastinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Symbol

6 PS

Hur återvinner man materialet?

Plastinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Symbol

7 O (ÖVRIGT)

Hur återvinner man materialet?

Plastinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Symbol

20 PAP

Hur återvinner man materialet?

Pappersinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer

Symbol

21 PAP

Hur återvinner man materialet?

Pappersinsamling

Vänligen kontrollera dina lokala- och kommunala riktlinjer