Informácie k recyklácii

Informácie k recyklácii

V spoločnosti VARTA je ochrana životného prostredia integrálnou súčasťou našich korporátnych cieľov.

Zodpovedný prístup k životnému prostrediu sa prelína celým životným cyklom všetkých našich produktov. Kladieme nekompromisné požiadavky na vývoj a výrobu šetrnú k životnému prostrediu a požadujeme, aby naše výrobky boli bezpečné a mali dlhú životnosť, pričom udržateľná likvidácia predstavuje kľúčový faktor.

 

Prosím, skontrolujte si lokálne požiadavky na likvidáciu použitých obalov a batérií.

Spôsob likvidácie použitých obalov

Spôsob likvidácie obalu prispôsobte typu materiálu, materiál identifikujte pomocou kódu, ktorý je uvedený na jednotlivých častiach obalu:

Príklad balenia
Rozdeľte balenie na jednotlivé časti (pokiaľ to je možné)
Identifikujte časti obalu podľa kódu materiálu a roztrieďte časti obalu podľa druhu materiálu (pokiaľ je rozdelenie možné)
Zlikvidujte časti obalu oddelene podľa identifikovaných kódov

Papier

Papier

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie papiera

Papier

Plast

Papier

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie papiera

Plast

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie plastov

Papier

Plast

Papier

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie papiera

Plast

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie plastov

Papier

Papier

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie papiera

Papier

Plast

Papier

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie papiera

Plast

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie plastov

Plast

Plast

Plast

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie plastov

Plast

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie plastov

Plast

Plast

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie plastov

Plast

Plast

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie plastov

Plast

Plast

Plast

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie plastov

Plast

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie plastov

Papier

Plast

Papier

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie papiera

Plast

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie plastov

Plast

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie plastov

Plast

Papier

Plast

Papier

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie papiera

Plast

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie plastov

Papier

Plast

Papier

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie papiera

Plast

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie plastov

Papier

Plast

Papier

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie papiera

Plast

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie plastov

Plast

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie plastov

Papier

Papier

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie papiera

Papier

Papier

Papier

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie papiera

Papier

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie papiera

Papier

Plast

Papier

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie papiera

Plast

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie plastov

Papier

Plast

Papier

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie papiera

Plast

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie plastov

Plast

Plast

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie plastov

Plast

Plast

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie plastov

Papier

Plast

Papier

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie papiera

Plast

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie plastov

Papier

Plast

Papier

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie papiera

Plast

Prosím postupujte podľa lokálnych odporučení. Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie plastov

Na identifikáciu spôsobu likvidácie použitej batérie postupujte podľa označenia na batérii: symbol smetného koša a symbol chemického zloženia. Pri recyklácii ďalej postupujte podľa lokálnych ustanovení.

Príklad produktu / batéria
Všimnite si znak smetného koša a chemického označenia batérie
Vysvetlenie symbolu preškrtnutého smetného koša

Výrobok by nemal byť likvidovaný ako zmiešaný odpad, no mal by byť recyklovaný prostredníctvom systému spätného zberu batérií.

Použité batérie odovzdávajte na zberných miestach určených na spätný zber batérií.

Výrobok by nemal byť likvidovaný ako zmiešaný odpad, no mal by byť recyklovaný prostredníctvom systému spätného zberu batérií.

Použité batérie odovzdávajte na zberných miestach určených na spätný zber batérií.

Oba póly lítiových batérií  prelepte pred recykláciou páskou!

Výrobok by nemal byť likvidovaný ako zmiešaný odpad, no mal by byť recyklovaný prostredníctvom systému spätného zberu batérií.

Použité batérie odovzdávajte na zberných miestach určených na spätný zber batérií.

Výrobok by nemal byť likvidovaný ako zmiešaný odpad, no mal by byť recyklovaný prostredníctvom systému spätného zberu batérií.

Na označenie prítomnosti ťažkých kovov sú na produkte alebo produktovom balení umiestnené pod symbolom preškrtnutého smetného koša symboly Pb (olovo), Cd (kadmium), Hg (ortuť).

Použité batérie odovzdávajte na zberných miestach určených na spätný zber batérií.

Gombíkové batérie,
Lítiové

Výrobok by nemal byť likvidovaný ako zmiešaný odpad, no mal by byť recyklovaný prostredníctvom systému spätného zberu batérií.

Použité batérie odovzdávajte na zberných miestach určených na spätný zber batérií.

Oba póly lítiových gombíkových batérií prelepte pred recykláciou páskou!

Gombíkové batérie,
Alkalické

Výrobok by nemal byť likvidovaný ako zmiešaný odpad, no mal by byť recyklovaný prostredníctvom systému spätného zberu batérií.

Použité batérie odovzdávajte na zberných miestach určených na spätný zber batérií.

Hodinkové batérie,
Striebro-oxidové

Výrobok by nemal byť likvidovaný ako zmiešaný odpad, no mal by byť recyklovaný prostredníctvom systému spätného zberu batérií.

Použité batérie odovzdávajte na zberných miestach určených na spätný zber batérií.

Výrobok by nemal byť likvidovaný ako zmiešaný odpad, no mal by byť recyklovaný prostredníctvom systému spätného zberu batérií.

Na označenie prítomnosti ťažkých kovov sú na produkte alebo produktovom balení umiestnené pod symbolom preškrtnutého smetného koša symboly Pb (olovo), Cd (kadmium), Hg (ortuť).

Použité batérie odovzdávajte na zberných miestach určených na spätný zber batérií.

Prehľad materiálu

Symbol

1 PET

Ako recyklovať materiál?

Zber plastov

Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie plastov

Symbol

2 PE-HD / HDPE

Ako recyklovať materiál?

Zber plastov

Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie plastov

Symbol

3 PVC

Ako recyklovať materiál?

Zber plastov

Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie plastov

Symbol

4 PE-LD / LDPE

Ako recyklovať materiál?

Zber plastov

Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie plastov

Symbol

5 PP

Ako recyklovať materiál?

Zber plastov

Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie plastov

Symbol

6 PS

Ako recyklovať materiál?

Zber plastov

Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie plastov

Symbol

7 O (ostatné)

Ako recyklovať materiál?

Zber plastov

Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie plastov

Symbol

20 PAP

Ako recyklovať materiál?

Zber papiera

Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie papiera

Symbol

21 PAP

Ako recyklovať materiál?

Zber papiera

Vyhadzujte do špeciálnych kontajnerov určených na zber a triedenie papiera