Informacje na temat recyklingu

Informacje na temat recyklingu

Ochrona środowiska jest integralną częścią celów korporacyjnych VARTA

Odpowiedzialność za środowisko jest widoczna w całym cyklu życia naszych produktów. Stawiamy bezkompromisowe wymagania rozwojowi przyjaznemu środowisku i wytwarzamy nasze produkty wymagając od nich, aby były bezpieczne i miały długi okres użyteczności, w którym kluczową rolę odgrywa zrównoważona utylizacja.

 

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy, aby zapewnić zrównoważoną utylizację opakowań i ogniw.

Przykład

Bazując na naszym przykładzie zidentyfikuj kody materiałów do recyklingu znajdujące się na poszczególnych częściach Twojego opakowania:

Przykładowe opakowanie
Oddziel od siebie części opakowania składające się z różnych surowców (tam, gdzie to możliwe)
Zidentyfikuj surowiec opakowania na podstawie kodu znajdującego się na każdej jego części (jeżeli oddzielenie jest możliwe) lub na opakowaniu głównym
Poprawnie zutylizuj każdy materiał zidentyfikowany na podstawie kodu

Selektywna zbiórka papieru

Selektywna zbiórka papieru

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka papieru

Selektywna zbiórka plastiku

Selektywna zbiórka papieru

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka plastiku

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka papieru

Selektywna zbiórka plastiku

Selektywna zbiórka papieru

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka plastiku

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka papieru

Selektywna zbiórka papieru

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka papieru

Selektywna zbiórka plastiku

Selektywna zbiórka papieru

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka plastiku

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka plastiku

Selektywna zbiórka plastiku

Selektywna zbiórka plastiku

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka plastiku

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka plastiku

Selektywna zbiórka plastiku

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka plastiku

Selektywna zbiórka plastiku

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka plastiku

Selektywna zbiórka plastiku

Selektywna zbiórka plastiku

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka plastiku

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka papieru

Selektywna zbiórka plastiku

Selektywna zbiórka papieru

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka plastiku

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka plastiku

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka plastiku

Selektywna zbiórka papieru

Selektywna zbiórka plastiku

Selektywna zbiórka papieru

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka plastiku

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka papieru

Selektywna zbiórka plastiku

Selektywna zbiórka papieru

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka plastiku

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka papieru

Selektywna zbiórka plastiku

Selektywna zbiórka papieru

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka plastiku

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka plastiku

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka papieru

Selektywna zbiórka papieru

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka papieru

Selektywna zbiórka papieru

Selektywna zbiórka papieru

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka papieru

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka papieru

Selektywna zbiórka plastiku

Selektywna zbiórka papieru

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka plastiku

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka papieru

Selektywna zbiórka plastiku

Selektywna zbiórka papieru

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka plastiku

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka plastiku

Selektywna zbiórka plastiku

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka plastiku

Selektywna zbiórka plastiku

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka papieru

Selektywna zbiórka plastiku

Selektywna zbiórka papieru

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka plastiku

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka papieru

Selektywna zbiórka plastiku

Selektywna zbiórka papieru

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Selektywna zbiórka plastiku

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Dopasuj swoje zużyte ogniwo do naszego przykładu identyfikując symbol przekreślonego kosza oraz oznaczenie składu chemicznego na produkcie. Postępuj zgodnie z procedurą recyklingu i wytycznymi Twojej gminy.

Przykładowy produkt / ogniwo
Identyfikacja symbolu przekreślonego kosza i oznaczenia składu chemicznego na produkcie / ogniwie
Objaśnienie symbolu przekreślonego kosza

Produktu nie wolno wyrzucać do pojemników na zmieszane odpady, należy przekazać go do punktu selektywnej zbiórki w celu recyklingu.

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy.

Produktu nie wolno wyrzucać do pojemników na zmieszane odpady, należy przekazać go do punktu selektywnej zbiórki w celu recyklingu.

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy.

Zaklej taśmą obydwa bieguny ogniw litowych przed ich wyrzuceniem!

Produktu nie wolno wyrzucać do pojemników na zmieszane odpady, należy przekazać go do punktu selektywnej zbiórki w celu recyklingu.

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy.

Produktu nie wolno wyrzucać do pojemników na zmieszane odpady, należy przekazać go do punktu selektywnej zbiórki w celu recyklingu.

W celu sklasyfikowania substancji zanieczyszczających, pod symbolem kosza umieszcza się symbole Pb (ołów), Cd (kadm) oraz Hg (rtęć).

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy.

Litowa bateria
pastylkowa

Produktu nie wolno wyrzucać do pojemników na zmieszane odpady, należy przekazać go do punktu selektywnej zbiórki w celu recyklingu.

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy.

Zaklej taśmą obydwa bieguny litowych ogniw pastylkowych przed ich wyrzuceniem!

Alkaliczna bateria
guzikowa

Produktu nie wolno wyrzucać do pojemników na zmieszane odpady, należy przekazać go do punktu selektywnej zbiórki w celu recyklingu.

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy.

Ogniwo zegarkowe,
srebrowa bateria pastylkowa

Produktu nie wolno wyrzucać do pojemników na zmieszane odpady, należy przekazać go do punktu selektywnej zbiórki w celu recyklingu.

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy.

Produktu nie wolno wyrzucać do pojemników na zmieszane odpady, należy przekazać go do punktu selektywnej zbiórki w celu recyklingu.

W celu sklasyfikowania substancji zanieczyszczających, pod symbolem kosza umieszcza się symbole Pb (ołów), Cd (kadm) oraz Hg (rtęć) .

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy.

Przegląd materiałów

Symbol

1 PET

Jak poddawać recykling­owi ten materiał?

Selektywna zbiórka plastiku

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Symbol

2 PE-HD / HDPE

Jak poddawać recykling­owi ten materiał?

Selektywna zbiórka plastiku

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Symbol

3 PVC

Jak poddawać recykling­owi ten materiał?

Selektywna zbiórka plastiku

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Symbol

4 PE-LD / LDPE

Jak poddawać recykling­owi ten materiał?

Selektywna zbiórka plastiku

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Symbol

5 PP

Jak poddawać recykling­owi ten materiał?

Selektywna zbiórka plastiku

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Symbol

6 PS

Jak poddawać recykling­owi ten materiał?

Selektywna zbiórka plastiku

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Symbol

7 O (INNE)

Jak poddawać recykling­owi ten materiał?

Selektywna zbiórka plastiku

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Symbol

20 PAP

Jak poddawać recykling­owi ten materiał?

Selektywna zbiórka papieru

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy

Symbol

21 PAP

Jak poddawać recykling­owi ten materiał?

Selektywna zbiórka papieru

Prosimy zapoznaj się z wytycznymi swojej gminy