Informace k recyklaci

Informace k recyklaci

Ve společnosti VARTA je ochrana životního prostředí integrální součástí našich korporátních cílů.

Odpovědný přístup k životnímu prostředí se prolíná celým životním cyklem všech našich produktů. Klademe nekompromisní požadavky na vývoj a výrobu šetrnou k životnímu prostředí a požadujeme, aby naše výrobky byly bezpečné a měly dlouhou životnost, přičemž udržitelná likvidace představuje klíčový faktor.

 

Prosím, překontrolujte si lokální požadavky na likvidaci použitých obalů a baterií.

Způsob likvidace použitých obalů

Způsob likvidace obalu přizpůsobte typu materiálu, materiál identifikujte pomocí kódu, který je uveden na jednotlivých částech obalu:

Příklad balení
Rozdělte balení na jednotlivé části (pokud je to možné)
Identifikujte části obalu dle kódu materiálu a roztřiďte části obalu dle druhu materiálu (pokud je rozdělení možné)
Zlikvidujte části obalu odděleně dle identifikovaných kódů

Papír

Papír

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění papíru

Papír

Plast

Papír

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění papíru

Plast

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění plastu

Papír

Plast

Papír

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění papíru

Plast

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění plastu

Papír

Papír

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění papíru

Papír

Plast

Papír

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění papíru

Plast

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění plastu

Plast

Plast

Plast

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění plastu

Plast

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění plastu

Plast

Plast

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění plastu

Plast

Plast

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění plastu

Plast

Plast

Plast

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění plastu

Plast

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění plastu

Papír

Plast

Papír

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění papíru

Plast

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění plastu

Plast

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění plastu

Plast

Papír

Plast

Papír

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění papíru

Plast

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění plastu

Papír

Plast

Papír

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění papíru

Plast

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění plastu

Papír

Plast

Papír

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění papíru

Plast

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění plastu

Plast

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění plastu

Papír

Papír

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění papíru

Papír

Papír

Papír

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění papíru

Papír

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění papíru

Papír

Plast

Papír

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění papíru

Plast

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění plastu

Papír

Plast

Papír

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění papíru

Plast

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění plastu

Plast

Plast

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění plastu

Plast

Plast

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění plastu

Papír

Plast

Papír

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění papíru

Plast

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění plastu

Papír

Papír

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění papíru

Plast

Prosím, postupujte dle lokálních doporučení. Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění plastu

Pro identifikaci způsobu likvidace použité baterie postupujte dle označení na baterii: symbol popelnice a symbol chemického složení. Při recyklaci dále postupujte dle lokálních ustanovanení.

Příklad produkt / baterie
Všimněte si znaku popelnice a chemického označení baterie
Vysvětlení symbolu přeškrtnuté popelnice

Výrobek by neměl být likvidován jako směsný odpad, ale měl by být recyklován prostřednictvím systému zpětného odběru baterií.

Použité baterie odevzdávejte na sběrných místech určených pro zpětný odběr baterií.

Výrobek by neměl být likvidován jako směsný odpad, ale měl by být recyklován prostřednictvím systému zpětného odběru baterií.

Použité baterie odevzdávejte na sběrných místech určených pro zpětný odběr baterií.

Oba póly lithiových baterií před recyklací přelepte páskou!

Výrobek by neměl být likvidován jako směsný odpad, ale měl by být recyklován prostřednictvím systému zpětného odběru baterií.

Použité baterie odevzdávejte na sběrných místech určených pro zpětný odběr baterií.

Výrobek by neměl být likvidován jako směsný odpad, ale měl by být recyklován prostřednictvím systému zpětného odběru baterií.

Pro označení přítomnosti těžkých kovů jsou na produktu nebo produktovém balení pod symbolem přeškrtnuté popelnice umístěny symboly Pb (olovo), Cd (kadmium) Hg (rtuť).

Použité baterie odevzdávejte na sběrných místech určených pro zpětný odběr baterií.

Knoflíkové baterie,
Lithiové

Výrobek by neměl být likvidován jako směsný odpad, ale měl by být recyklován prostřednictvím systému zpětného odběru baterií.

Použité baterie odevzdávejte na sběrných místech určených pro zpětný odběr baterií.

Oba póly lithiových knoflíkových baterií před recyklací přelepte páskou!

Knoflíkové baterie,
Alkalické

Výrobek by neměl být likvidován jako směsný odpad, ale měl by být recyklován prostřednictvím systému zpětného odběru baterií.

Použité baterie odevzdávejte na sběrných místech určených pro zpětný odběr baterií.

Hodinkové baterie,
Stříbro-oxidové

Výrobek by neměl být likvidován jako směsný odpad, ale měl by být recyklován prostřednictvím systému zpětného odběru baterií.

Použité baterie odevzdávejte na sběrných místech určených pro zpětný odběr baterií.

Výrobek by neměl být likvidován jako směsný odpad, ale měl by být recyklován prostřednictvím systému zpětného odběru baterií.

Pro označení přítomnosti těžkých kovů jsou na produktu nebo produktovém balení pod symbolem přeškrtnuté popelnice umístěny symboly Pb (olovo), Cd (kadmium) Hg (rtuť).

Použité baterie odevzdávejte na sběrných místech určených pro zpětný odběr baterií.

Přehled materiálu

Symbol

1 PET

Jak recyklovat materiál?

Sběr plastu

Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění plastu

Symbol

2 PE-HD / HDPE

Jak recyklovat materiál?

Sběr plastu

Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění plastu

Symbol

3 PVC

Jak recyklovat materiál?

Sběr plastu

Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění plastu

Symbol

4 PE-LD / LDPE

Jak recyklovat materiál?

Sběr plastu

Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění plastu

Symbol

5 PP

Jak recyklovat materiál?

Sběr plastu

Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění plastu

Symbol

6 PS

Jak recyklovat materiál?

Sběr plastu

Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění plastu

Symbol

7 O (ostatné)

Jak recyklovat materiál?

Sběr plastu

Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění plastu

Symbol

20 PAP

Jak recyklovat materiál?

Sběr papíru

Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění papíru

Symbol

21 PAP

Jak recyklovat materiál?

Sběr papíru

Odhazujte do speciálních kontejnerů určených pro sběr a třídění papíru