Информация за рециклиране

Информация за рециклиране

При VARTA опазването на околната среда е неразделна част от корпоративните цели

Целият жизнен цикъл на нашите продукти е съобразен с отговорното опазване на околната среда. Прилагаме безкомпромисни изисквания към екологичното разработване и производство им. Изискваме продуктите да бъдат безопасни; да имат дълъг експлоатационен живот, поради което правилното оползотворяване на отпадъците от тях, е ключов фактор.

 

Моля, проверете указанията във вашата община, за да се осигури правилно изхвърляне на опаковки и батерии.

Човече с кошче

Маркировка за разделно събиране на опаковките

Всички опаковки подлежат на рециклиране и следва да бъдат унищожени, както е посочено на символите по-долу

Зачертан контейнер

Маркировка за разделно събиране на батерии и акумулатори, на електрическо и електронно оборудване

Продуктът следва да се изхвърли само на определени за целта места или в специализирани контейнери за възстановяване и рециклиране

Общ пример

Идентифицирайте кода на отделните компоненти на вашата опаковка и адаптирайте по примера за изхвърляне на опаковките, като следвате процедурата в посочената таблица:

Примерна опаковка
Разделете опаковката на отделни компоненти (където е възможно)
Идентифицирайте по код всички отделни компоненти и материалите на опаковката (ако разделянето е възможно)
Изхвърляйте правилно всеки от компонентите, открити чрез идентификационния код

Събиране на хартия

Събиране на хартия

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на хартия

Събиране на пластмаса

Събиране на хартия

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на пластмаса

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на хартия

Събиране на пластмаса

Събиране на хартия

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на пластмаса

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на хартия

Събиране на хартия

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на хартия

Събиране на пластмаса

Събиране на хартия

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на пластмаса

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране
на пластмаса

Събиране
на пластмаса

Събиране на пластмаса

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на пластмаса

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на пластмаса

Събиране на пластмаса

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на пластмаса

Събиране на пластмаса

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране
на пластмаса

Събиране
на пластмаса

Събиране на пластмаса

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на пластмаса

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на хартия

Събиране на пластмаса

Събиране на хартия

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на пластмаса

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на пластмаса

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на пластмаса

Събиране на хартия

Събиране на пластмаса

Събиране на хартия

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на пластмаса

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на хартия

Събиране на пластмаса

Събиране на хартия

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на пластмаса

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на хартия

Събиране на пластмаса

Събиране на хартия

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на пластмаса

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на пластмаса

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на хартия

Събиране на хартия

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на хартия

Събиране на хартия

Събиране на хартия

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на хартия

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на хартия

Събиране на пластмаса

Събиране на хартия

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на пластмаса

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на хартия

Събиране на пластмаса

Събиране на хартия

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на пластмаса

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на пластмаса

Събиране на пластмаса

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на пластмаса

Събиране на пластмаса

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на хартия

Събиране на пластмаса

Събиране на хартия

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на пластмаса

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на хартия

Събиране на пластмаса

Събиране на хартия

Моля проверете указанията във вашата община

Събиране на пластмаса

Моля проверете указанията във вашата община

Информация за материалите

Символ

1 PET

Как се рециклира материала?

Събиране на пластмаса

Моля проверете указанията във вашата община

Символ

2 PE-HD / HDPE

Как се рециклира материала?

Събиране на пластмаса

Моля проверете указанията във вашата община

Символ

3 PVC

Как се рециклира материала?

Събиране на пластмаса

Моля проверете указанията във вашата община

Символ

4 PE-LD / LDPE

Как се рециклира материала?

Събиране на пластмаса

Моля проверете указанията във вашата община

Символ

5 PP

Как се рециклира материала?

Събиране на пластмаса

Моля проверете указанията във вашата община

Символ

6 PS

Как се рециклира материала?

Събиране на пластмаса

Моля проверете указанията във вашата община

Символ

7 O (OTHER)

Как се рециклира материала?

Събиране на пластмаса

Моля проверете указанията във вашата община

Символ

20 PAP

Как се рециклира материала?

Събиране на хартия

Моля проверете указанията във вашата община

Символ

21 PAP

Как се рециклира материала?

Събиране на хартия

Моля проверете указанията във вашата община