CZY
WIESZ?

Każda bateria może zostać poddana recyklingowi (w 100%), jeżeli tylko trafi do procesu przetwarzania odpadów.
W rezultacie będzie można ponownie wykorzystać wiele istotnych metali.

W Europie tylko około <50% baterii trafia do gospodarki o obiegu zamkniętym za pośrednictwem punktów zbiórki.

Zużyte baterie trafiają do odpadów zmieszanych
Baterie są pozostawiane w niedziałających urządzeniach
Zużyte baterie nie są utylizowane, ponieważ są pozostawiane gdzieś w domu

Każdego roku ~35 000 ton baterii jest niewłaściwie utylizowanych przez gospodarstwa domowe w UE.

Powód

DLA LEPSZEGO JUTRA

Każda bateria prawie w całości nadaje się do recyklingu. Dlatego właśnie baterie powinny trafiać do cyklu recyklingu.

Powód

DLA LEPSZEGO JUTRA

Każda bateria prawie w całości nadaje się do recyklingu. Dlatego właśnie baterie powinny trafiać do cyklu recyklingu.

Nasza misja:

Recykling baterii

Jesteśmy zaangażowani w podnoszenie świadomości na temat znaczenia recyklingu baterii i osiągania celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Europejski Zielony Ład

Cele zbiórki dla Europy są obecnie weryfikowane i zostaną ponownie zdefiniowane za kilka miesięcy.
Konsumenci są zobowiązani do dostarczania zużytych baterii do punktów selektywnej zbiórki odpadów, takich jak te oferowane przez sprzedawców detalicznych.
Do 2030 r. proponowanym celem jest zwiększenie wskaźnika recyklingu baterii do nowego poziomu 73%. Aby przekroczyć ten nowy cel, każdy użytkownik baterii ma kluczowe znaczenie.

Proces

VARTA KOCHA, GDY RECYKLINGUJESZ

Bądź zmianą i razem z nami dbaj o ponowne wykorzystanie cennych surowców. Oddając swoje zużyte baterie do recyklingu przyczyniasz się do redukcji ich śladu węglowego.

Proces

VARTA KOCHA, GDY RECYKLINGUJESZ

Bądź zmianą i razem z nami dbaj o ponowne wykorzystanie cennych surowców. Oddając swoje zużyte baterie do recyklingu przyczyniasz się do redukcji ich śladu węglowego.

W jaki sposób:

Recyklingować baterie

Tak naprawdę recykling baterii jest dość prosty. Należy pamiętać tylko o kilku krokach. Postępuj w następujący sposób:

Sprawdź baterie

Upewnij się, że Twoje baterie są puste. Jeżeli zależy Ci na precyzyjnych wynikach, użyj testera baterii VARTA LCD Battery Tester.

Posortuj baterie

Wyjmij puste baterie z urządzenia i posortuj je według rodzaju. Baterie litowe (oraz baterie pastylkowe) należy zabezpieczyć przed wyrzuceniem, na przykład zaklejając ich bieguny, aby nie dopuścić do reakcji między ogniwami.

Ustal miejsce zbiórki baterii

Zużyte baterie można oddać bezpłatnie wszędzie tam, gdzie prowadzi się sprzedaż baterii, m.in. w sklepach spożywczych, drogeriach, sklepach elektrycznych czy marketach budowlanych. Większość miejskich centrów recyklingu również przyjmuje zużyte baterie z gospodarstw domowych. Więcej informacji można znaleźć w Internecie (lokalne strony internetowe, np. ustawa o bateriach, Ministerstwo Klimatu i Środowiska itp.) lub w punktach zbiórki.

Proces recyklingu

Gdy baterie znajdą się w zakładzie recyklingu, są tam rozdzielane według systemów elektrochemicznych w wyniku procesów ręcznych, elektromagnetycznych, rentgenowskich i mechanicznych.

Pozyskane surowce

W procesie recyklingu baterii można odzyskiwać surowce wtórne, takie jak surówka, koncentrat cynku, żużel, nikiel, kobalt, miedź i wiele innych. Produkty te mogą być ponownie wykorzystane do produkcji przedmiotów codziennego użytku, m.in. samochodów, nowych akumulatorów oraz na budowach dróg.

CZY
WIESZ?

Średnio 10% baterii oddawanych do recyklingu jest nadal sprawnych! Baterie, które były używane w urządzeniach wysokoprądowych, można przetestować i umieścić w urządzeniach niskoprądowych. Jeśli urządzenie niskoprądowe nie działa, bateria jest pusta i gotowa do recyklingu.

Urządzenia wysokoprądowe

Urządzenia o dużym
zapotrzebowaniu na energię

Urządzenia niskoprądowe

Urządzenia o stałym i niskim
zapotrzebowaniu na energię

Znaczenie

VARTA KOCHA, GDY WIESZ WIĘCEJ

Baterie i akumulatorki zawierają cenne substancje, takie jak cynk, żelazo, aluminium, lit czy srebro. Metale ciężkie, jeśli przedostaną się do środowiska, mogą mieć szkodliwy wpływ na ludzi, zwierzęta i rośliny.

Znaczenie

VARTA KOCHA, GDY WIESZ WIĘCEJ

Baterie i akumulatorki zawierają cenne substancje, takie jak cynk, żelazo, aluminium, lit czy srebro. Metale ciężkie, jeśli przedostaną się do środowiska, mogą mieć szkodliwy wpływ na ludzi, zwierzęta i rośliny.

Ochrona
zasobów naturalnych

Recykling baterii pomaga również chronić zasoby naturalne, takie jak metale ziem rzadkich, cynk, miedź, żelazo i mangan, zmniejszając potrzebę wydobywania nowych surowców. Pomaga to chronić środowisko i zmniejszyć ślad węglowy związany z działaniami wydobywczymi i produkcją nowych baterii.

Ochrona
środowiska

Jeśli baterie przez pomyłkę trafią do odpadów domowych, mogą ulec uszkodzeniu w trakcie prasowania odpadów przez śmieciarkę, a nawet zapalić się. Recykling baterii pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu gleby, źródeł wody i szkodzeniu dzikim zwierzętom toksynami, takimi jak ołów, nikiel i kadm.

Oszczędność
energii

Istnieją różne urządzenia, które mają różne wymagania energetyczne. Z tego powodu producenci baterii oferują różne linie baterii, aby optymalnie spełnić te wymagania (np. VARTA Longlife, VARTA Longlife Power, VARTA Longlife Max Power). Po zaprzestaniu działania urządzenia wysokoprądowego, bateria może nadal posiadać wystarczający zapas energii, aby można ją było wykorzystać w innym urządzeniu o niskim poborze energii.

OCHRONA ZASOBÓW I RECYKLING SUROWCÓW

Recykling baterii sprawia, że surowce przetwarzalne są w najwyższym stopniu, jaki jest możliwy oraz pomaga zamknąć cykl surowcowy. W ten sposób około 4 na 5 baterii zostaje w pełni poddanych recyklingowi. Pusta bateria nie oznacza, że jest zepsuta lub nie nadaje się do użytku. Zawiera ona cenne surowce, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.

Nowe życie

Czy wiesz, że oprawki okularów mogą być wykonane z surowców odzyskanych z zaledwie 13 baterii poddanych recyklingowi?
A konewka ze 120 baterii? Recykling daje każdej baterii nowe życie poprzez odzyskanie wszystkich metali i innych surowców oraz ponowne wykorzystanie ich w innych zastosowaniach.

Włącz „YouTube” w ustawieniach prywatności, aby odtworzyć ten film. Więcej informacji na temat używanych usług i plików cookie można znaleźć na stronie Polityka prywatności. Dostosuj ustawienia prywatności

NASZE CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA PLANETY


NASZE CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA PLANETY


Fakty

VARTA KOCHA TWOJĄ CIEKAWOŚĆ

Odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące recyklingu znajdziesz w dziale FAQ

Fakty

VARTA KOCHA TWOJĄ CIEKAWOŚĆ

Odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące recyklingu znajdziesz w dziale FAQ

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jakie są rodzaje ogniw?

Jakie są rodzaje ogniw?

Baterie czy akumulatorki: jaka jest różnica?

Baterie czy akumulatorki: jaka jest różnica?

Co należy rozumieć przez ogniwa dla gospodarstw domowych?

Co należy rozumieć przez ogniwa dla gospodarstw domowych?

Jakie surowce są odzyskiwane z ogniw poddanych recyklingowi?

Jakie surowce są odzyskiwane z ogniw poddanych recyklingowi?

Jak zbudowana jest bateria alkaliczno-manganowa?

Jak zbudowana jest bateria alkaliczno-manganowa?

Czy bateria jest wyczerpana, gdy moje urządzenie przestaje działać?

Czy bateria jest wyczerpana, gdy moje urządzenie przestaje działać?

Dlaczego warto poddawać ogniwa recyklingowi? Dlaczego ogniwa nie powinny być wyrzucane do odpadów zmieszanych?

Dlaczego warto poddawać ogniwa recyklingowi? Dlaczego ogniwa nie powinny być wyrzucane do odpadów zmieszanych?

Gdzie można wyrzucić zużyte ogniwa?

Gdzie można wyrzucić zużyte ogniwa?

Czy oddawanie zużytych ogniw jest bezpłatne?

Czy oddawanie zużytych ogniw jest bezpłatne?

Co zrobić z bateriami, które wylały?

Co zrobić z bateriami, które wylały?

Jak odbywa się recykling ogniw?

Jak odbywa się recykling ogniw?

Jak powstaje energia elektryczna w baterii?

Jak powstaje energia elektryczna w baterii?

Czy pusta bateria jest lżejsza?

Czy pusta bateria jest lżejsza?

Jak i gdzie przechowywać nowe ogniwa?

Jak i gdzie przechowywać nowe ogniwa?

Jak i gdzie przechowywać zużyte ogniwa?

Jak i gdzie przechowywać zużyte ogniwa?