Visste
du
att?

Varje batteri (100 %) kan återvinnas om det hamnar rätt i återvinningsprocessen.
Många viktiga metaller kan då återanvändas.

I Europa återförs endast cirka
< 50 % av hushållsbatterierna till den cirkulära ekonomin via behöriga insamlingsplatser.

Tomma batterier hamnar i hushållsavfallet
Batterier glöms bort i obrukbara enheter
Tomma batterier återvinns inte eftersom de glöms bort någonstans i hemmet

Varje år kasseras cirka 35 000 ton batterier på ett felaktigt sätt av hushåll i Europa.

Orsak

FÖR EN BÄTTRE MORGONDAG

Varje batteri är nästan helt återvinningsbart så just därför är det extra viktigt att de måste läggas till i återvinningscykeln.

Orsak

FÖR EN BÄTTRE MORGONDAG

Varje batteri är nästan helt återvinningsbart så just därför är det extra viktigt att de måste läggas till i återvinningscykeln.

Vårt uppdrag:

Batteriåtervinning

Vi är engagerade i att öka medvetenheten om vikten av batteriåtervinning och att uppnå målen i EU:s gröna avtal.

EU:s Gröna Avtal

Insamlingsmålen för Europa revideras för närvarande och kommer att omdefinieras om några månader.
Konsumenter är skyldiga att ta med sig förbrukade batterier till separata återvinningsstationer som t.ex. kommunala miljöhus eller de som erbjuds av återförsäljare.
Till 2030 är det föreslagna målet att öka batteriåtervinningsgraden till en ny nivå på 73 %. För att överträffa detta nya mål är varje enskild batterianvändares ansvar avgörande.

 

.

Process

VARTA LOVES RECYCLERS

Gör skillnad och stöd oss i ​​att återanvända värdefulla resurser. Genom att återvinna dina hushållsbatterier kan du bidra till att minska koldioxidavtrycket avsevärt.

Process

VARTA LOVES RECYCLERS

Gör skillnad och stöd oss i ​​att återanvända värdefulla resurser. Genom att återvinna dina hushållsbatterier kan du bidra till att minska koldioxidavtrycket avsevärt.

Hur:

Återvinn batterier

I allmänhet är det ganska enkelt att återvinna batterier. Det finns bara några få steg att tänka på. Vänligen fortsätt enligt följande:

Kontrollera
batterierna

Testa dina batterier för att se om de är tomma. För exakta resultat kan du använda VARTA LCD Battery Tester.

Sortera
batterier

Ta ut tomma batterier från enheten och sortera dem efter typ. Litiumbatterier (inklusive mynt/knappcellsbatterier) måste skyddas före kassering t.ex. genom att tejpa plus- och minuspolerna. Detta för att säkerställa att ingen reaktion kan ske mellan cellerna när de ligger i insamlingskärlet.

Återvinningsplats

Förbrukade hushållsbatterier kan återlämnas kostnadsfritt där batterier säljs, t.ex. livsmedelshandlare, apotek, elhandlare eller byggvaruhus. Oftast tar även kommunala återvinningscentraler tillbaka förbrukade hushållsbatterier. Ytterligare information kan hittas antingen online (lokala webbplatser, t.ex. elkretsen.se, fti.se, kommunens hemsida etc.) eller på nära håll från insamlingsställen.

Återvinningsprocessen

När batterierna väl finns på återvinningscentralen separeras de enligt elektrokemiska system genom manuella, elektromagnetiska, röntgen- och mekaniska processer.

Förvärvat
material

Utöver huvudresurserna kan sekundära resurser återvinnas såsom tackjärn, zinkkoncentrat, slagg, nickel, kobolt, koppar och många fler. Dessa produkter kan återanvändas för tillverkning av vardagsartiklar som t.ex. bilar, vägbyggen och nya batterier.

VISSTE
DU
ATT?

I genomsnitt är 10 % av återvunna batterier fortfarande funktionella! Batterier som har använts i enheter med hög förbrukning kan testas och placeras i enheter med låg förbrukning. Om lågförbrukningsenheten inte fungerar är batteriet tomt och redo att återvinnas.

 

Högdränerande enheter

Enheter med
högt energibehov

Lågdränerande enheter

Enheter med konstant och
lågt energibehov

Inverkan

VARTA LOVES THE AMBITIOUS

Batterier och uppladdningsbara batterier innehåller värdefulla ämnen som zink, järn, aluminium, litium och silver. Om tungmetaller spills ut i miljön kan de ha skadliga effekter på människor, djur och växter.

Inverkan

VARTA LOVES THE AMBITIOUS

Batterier och uppladdningsbara batterier innehåller värdefulla ämnen som zink, järn, aluminium, litium och silver. Om tungmetaller spills ut i miljön kan de ha skadliga effekter på människor, djur och växter.

Att bevara naturresurser

Återvinning av batterier hjälper också till att bevara naturresurser som sällsynta jordartsmetaller som t.ex. zink, koppar, järn och mangan vilket minskar behovet av att bryta nya material. Detta bidrar till att bevara miljön och minska koldioxidavtrycket i samband med gruvdrift och tillverkning av nya batterier.

Miljöskydd

Om batterier av misstag hamnar i hushållsavfallet kan batteriet skadas av sopbilens pressprocess och i värsta fall antändas. Återvinning av batterier bidrar till att förhindra att de förorenar mark, vattenkällor och skadar vilda djur med gifter som bly, nickel och kadmium.

Spara energi

Det finns olika enheter som har olika energibehov. Av denna anledning erbjuder batteritillverkare olika batterityper för att optimalt uppfylla dessa krav (t.ex. VARTA Longlife, VARTA Longlife Power, VARTA Longlife Max Power). Efter att en enhet med hög strömförbrukning slutar fungera kan batteriet fortfarande laddas tillräckligt för att användas i en annan enhet med låg strömförbrukning.

BEVARA RESURSER OCH ÅTERVINNING AV RÅVAROR

Batteriåtervinning säkerställer att råvaror är så fullständigt återvinningsbara som möjligt och bidrar till att sluta materialkretsloppet. På så sätt återvinns cirka 4 av 5 batterier helt. Ett tomt batteri betyder inte att det är trasigt eller oanvändbart utan innehåller värdefulla råvaror som kan återvinnas och återanvändas.

Ett nytt liv

Visste du att en glasögonbåge kan tillverkas av de återvunna råvarorna från endast 13 återvunna batterier?
Och en vattenkanna från 120 batterier? Återvinning ger varje batteri ett nytt liv genom att utvinna alla metaller och andra råvaror för att återanvända dem i andra applikationer.

VÅRA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING FÖR PLANETEN


VÅRA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING FÖR PLANETEN


Fakta

VARTA LOVES THE CURIOUS

Få svar på dina frågor om återvinning här i våra mest ställda frågor

Fakta

VARTA LOVES THE CURIOUS

Få svar på dina frågor om återvinning här i våra mest ställda frågor

FAQ

Vilka typer av batterier finns det?

Vilka typer av batterier finns det?

Batteri eller uppladdningsbart batteri: vad är skillnaden?

Batteri eller uppladdningsbart batteri: vad är skillnaden?

Vad menas med hushållsbatterier?

Vad menas med hushållsbatterier?

Vilka material återvinns från återvunna batterier?

Vilka material återvinns från återvunna batterier?

Hur är ett alkaliskt manganbatteri konstruerat?

Hur är ett alkaliskt manganbatteri konstruerat?

Är mitt batteri tomt när min enhet slutar fungera?

Är mitt batteri tomt när min enhet slutar fungera?

Varför batteriåtervinning? Varför ska batterier inte slängas i hushållsavfallet?

Varför batteriåtervinning? Varför ska batterier inte slängas i hushållsavfallet?

Vart kan du kassera förbrukade batterier?

Vart kan du kassera förbrukade batterier?

Är kassering av batterier gratis?

Är kassering av batterier gratis?

Vad gör du med läckande batterier?

Vad gör du med läckande batterier?

Hur återvinner man batterier?

Hur återvinner man batterier?

Hur genereras el i batteriet?

Hur genereras el i batteriet?

Är ett tomt batteri lättare?

Är ett tomt batteri lättare?

Hur och var förvarar man nya batterier?

Hur och var förvarar man nya batterier?

Hur och var ska förbrukade batterier förvaras?

Hur och var ska förbrukade batterier förvaras?