Przyszłość zaczyna się od odpowiedzialności. VARTA w służbie środowisku.

VARTA, wiodący producent baterii, ogłasza z dumą rozpoczęcie nowej akcji wizerunkowej pod hasłem "VARTA kocha lepsze jutro". Działania, które rozpoczęły się 1 września 2023 r. i potrwają do końca listopada b.r., mają na celu edukację klientów na temat prawidłowego recyklingu baterii. Kampania ta podkreśla wagę indywidualnych działań wszystkich konsumentów w dążeniu do zrównoważonego rozwoju, i wskazuje, jak znaczący wpływ na powodzenie tej globalnie ważnej misji ma wspólny, świadomy wysiłek.

-> Pobierz materiaty prasowe

VARTA kocha lepsze jutro

Każdego roku w Europie ok. 35 000 ton baterii jest niewłaściwie utylizowanych przez gospodarstwa domowe. Każde ogniwo, które nie trafiło do odpowiedniego punktu zbiórki i nie zostało poprawnie wykorzystane, niesie za sobą ogromne zagrożenie dla planety i zamieszkujących ją ludzi. VARTA, będąca globalnym liderem w produkcji baterii poczuwa się do odpowiedzialności za edukację klientów na temat prawidłowego recyklingu baterii i jego wpływu na środowisko. Kampania „VARTA kocha lepsze jutro” ma na celu zwiększenie świadomości na temat tego, jak ważne jest odpowiedzialne pozbywanie się zużytych baterii. Oprócz ryzyka, jakie niesie za sobą nieprawidłowy recykling pokazuje także, jak wielką wartością mogą być odzyskane surowce, które po ich ponownym wykorzystaniu pozwalają na wytworzenie wielu przedmiotów codziennego użytku.

Dla środowiska, dla nas, dla przyszłych pokoleń

Firma jest zaangażowana w podnoszenie świadomości na temat znaczenia recyklingu baterii
i osiąganie celów Europejskiego Zielonego Ładu, który zakłada, że do 2030 r. wszystkie kraje muszą znacznie zwiększyć wskaźnik prawidłowej utylizacji i przetwarzania ogniw. Poza szeroką kampanią wizerunkową w sieci, marka uruchomiła dedykowaną stronę internetową, na której konsumenci mogą znaleźć bogatą bazę informacji na temat recyklingu i wpływu zużytych baterii na stan środowiska oraz tego, jak wyczerpane ogniwa mogą przyczynić się do stworzenia przedmiotów, których używamy każdego dnia. Oprócz tego VARTA podejmuje współprace z wybranymi influencerami promującymi odpowiedzialne postawy i zachowania, by dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i edukować na temat problemu nieprawidłowego recyklingu baterii.

Szczegóły akcji dostępne są na stronie: https://www.varta-ag.com/pl/battery-recycling.

Po więcej informacji o produktach i firmie VARTA AG odwiedź:

Strona www          Facebook        Instagram

O VARTA AG

VARTA AG wytwarza i prowadzi sprzedaż szerokiego portfolio bateryjnego, na które składają się: mikroogniwa, ogniwa konsumenckie, systemy magazynowania energii oraz rozwiązania o szerokim spektrum zastosowania, dopasowane do potrzeb klienta. Będąc liderem technologicznym, VARTA AG ustanawia standardy branżowe w kluczowych obszarach. Jako spółka-matka całej Grupy, prowadzi działalność w segmentach biznesowych „Mikro ogniwa i Rozwiązania” oraz „Ogniwa Konsumenckie”.
Segment „Rozwiązania Lithium-Ion oraz Mikroogniwa” skoncentrowany jest na mikroogniwach, pastylkowych ogniwach litowo-jonowych, okrągłych ogniwach litowo-jonowych (wielkoformatowych ogniwach litowo-jonowych), a także na sprzedaży pakietów ogniw litowo-jonowych. Poprzez intensywne prace badawczo-rozwojowe, VARTA ustanawia globalne standardy w wielu obszarach technologii litowo-jonowej oraz mikroogniw, jest też rozpoznawalnym liderem innowacji na znaczących, rozwijających się rynkach dla technologii litowo-jonowej oraz dla baterii do aparatów słuchowych. Natomiast segment „Ogniwa Konsumenckie” obejmuje sprzedaż ogniw klientom końcowym, wliczając w to ogniwa konsumenckie, akumulatorki, ładowarki, power banki, latarki, a także urządzenia do magazynowania energii.
Obecnie Grupa VARTA AG zatrudnia prawie 4.800 pracowników. Łącznie z pięcioma zakładami produkcyjnymi i wytwórczymi w Europie i Azji oraz centrami sprzedaży w Azji, Europie i Stanach Zjednoczonych, oddziały operacyjne VARTA AG działają obecnie w ponad 75 krajach na całym świecie.