VISSTE
DU
AT -

Hvert batteri (100 %) kan resirkuleres hvis det legges inn i resirkuleringsprosessen.
Følgelig kan mange viktige metaller brukes på nytt.

I Europa returneres kun ca. < 50 % av husholdningsbatteriene til den sirkulære økonomien via de riktige innsamlingsstedene.

Utladde batterier ender opp i husholdningsavfall
Batterier glemmes i enheter som ikke virker
Tomme batterier avhendes ikke, da de er glemt igjen ett eller annet sted i hjemmet

Hvert år avhendes ~35 000 tonn batterier på feil måte av husstander i EU.

Årsaken

FOR EN BEDRE MORGENDAG

Hvert batteri er nesten helt resirkulerbart. Følgelig må batteriene legges til i resirkuleringssyklusen.

Årsaken

FOR EN BEDRE MORGENDAG

Hvert batteri er nesten helt resirkulerbart. Følgelig må batteriene legges til i resirkuleringssyklusen.

Vår misjon:

Batteriresirkulering

Vi er forpliktet til å øke bevisstheten omkring betydningen av batteriresirkulering og oppnåelsen av målene til EU Green Deal.

EU Green Deal

Innsamlingsmålene for Europa er i ferd med å bli revidert og vil bli omformulert om noen få måneder.
Forbrukere må ta med seg brukte batterier til egne avfallsdeponier, som de som tilbys av forhandlere.
Innen 2030 er det foreslåtte målet å øke batteriresirkuleringsraten til et nytt nivå på 73 %. For å overgå dette nye målet, er det avgjørende å nå hver enkelt bruker av batterier.

Prosessen

VARTA ELSKER DE SOM RESIRKULERER

Bli en som gjør en forskjell og støtt oss i gjenbruken av dyrebare ressurser. Når du resirkulerer husholdningsbatteriene dine, er du i stand til å bidra til å redusere karbonavtrykket i betydelig grad.

Prosessen

VARTA ELSKER DE SOM RESIRKULERER

Bli en som gjør en forskjell og støtt oss i gjenbruken av dyrebare ressurser. Når du resirkulerer husholdningsbatteriene dine, er du i stand til å bidra til å redusere karbonavtrykket i betydelig grad.

Hvordan:

Resirkulere batterier

Det er som regel ganske enkelt å resirkulere batterier. Det er bare noen få ting du skal ha i tankene. Gjør som følger:

Sjekk
batterier

Test batteriene dine for å se om de er utladd. For nøyaktige resultater kan du bruke VARTA LCD Battery Tester.

Sorter
batterier

Ta ut tomme batterier fra enheten og sorter dem etter type. Litiumbatterier (i tillegg til cellebatterier) må beskyttes før de avhendes, for eksempel ved å sette tape over polene for å sikre at det ikke kan oppstå noen reaksjon mellom cellene.

Resirkuleringssted

Brukte husholdningsbatterier kan returneres kostnadsfritt der batterier selges, f.eks. dagligvareforretninger, apotek, forhandlere av elektriske artikler eller gjør-det-selv-forretninger. Kommunale resirkuleringsanlegg tar også som regel tilbake brukte husholdningsbatterier. Mer informasjon finnes enten på nett (lokale nettsteder, f.eks. batteriforskrifter, miljødirektoratet, osv.) eller i nærheten av innsamlingssteder.

Resirkuleringsprosess

Når batteriene befinner seg på resirkuleringsanlegget, sorteres de i henhold til elektrokjemiske systemer via manuelle, elektromagnetiske, røntgen- og mekaniske prosesser.

Fremskaffede
materialer

I tillegg til hovedressursene kan sekundære ressurser også gjenvinnes, som råjern, sinkkonsentrat, slagg, nikkel, kobolt, kobber og mange flere. Disse produktene kan gjenbrukes til produksjonen av f.eks. biler, veianlegg og nye batterier.

VISSTE
DU
AT -

I gjennomsnitt 10 % av resirkulerte batterier virker fortsatt! Batterier som har vært brukt i utstyr med stort energiforbruk, kan testes og plasseres i enheter som krever mindre. Hvis enheten med lavt forbruk ikke virker, er batteriet utladd og klart til å bli resirkulert.

Høyttappende enheter

Enheter med
store krav til energi

Lavttappende enheter

Enheter med konstant og
lavt energiforbruk

Påvirkningen

VARTA ELSKER DE AMBISIØSE

Batterier og oppladbare batterier inneholder verdifulle stoffer som sink, jern, aluminium, litium. Dersom tungmetaller søles i miljøet, kan det få skadelig effekt på mennesker, dyr og planter.

Påvirkningen

VARTA ELSKER DE AMBISIØSE

Batterier og oppladbare batterier inneholder verdifulle stoffer som sink, jern, aluminium, litium. Dersom tungmetaller søles i miljøet, kan det få skadelig effekt på mennesker, dyr og planter.

Bevare naturressurser

Når batterier resirkuleres, bidrar det også til å bevare naturressurser som sjelden jord, sink, kobber, jern og mangan, og reduserer behovet for å utvinne nye materialer. Dette bidrar til å bevare miljøet og redusere karbonavtrykket forbundet med utvinning av nye batterier.

Miljøvern

Hvis batterier feilaktig ender opp i husholdningsavfall, kan batteriet skades i trykket i søppelbilen og til og med antennes. Resirkulering av batterier bidrar til å forhindre at de kontaminerer jord, vannkilder og skader dyreliv med toksiner som bly, nikkel og kadmium.

Spar energi

Det finnes forskjellige enheter som har forskjellige energibehov. Derfor tilbyr batteriprodusenter forskjellige batterisortimenter for å oppfylle disse kravene på en optimal måte (f.eks. VARTA Longlife, VARTA Longlife Power, VARTA Longlife Max Power). Når en høyttappende enhet slutter å virke, kan batteriet fortsatt lades tilstrekkelig til bruk i en annen enhet med lavt strømforbruk.

BEVARE RESSURSER OG RESIRKULERE RÅMATERIALER

Resirkulering av batterier sikrer at råmaterialer er så fullstendig resirkulerbare som mulig, og bidrar til å lukke materialesyklusen. På denne måten skjer det komplett resirkulering av ca. 4 av 5 batterier. Et utladd batteri betyr ikke at det er ødelagt eller ubrukelig. Det inneholder verdifulle råmaterialer som kan resirkuleres og gjenbrukes.

Et nytt liv

Visste du at en brilleinnfatning kan lages av de regenererte råmaterialene fra bare 13 resirkulerte batterier?
Og en vannkanne av 120 batterier? Resirkulering gir hvert batteri nytt liv ved å trekke ut alle metallene og andre råmaterialer og gjenbruke dem til andre bruksformål.

VÅRE MÅL FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING FOR PLANETEN


VÅRE MÅL FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING FOR PLANETEN


Faktaene

VARTA ELSKER DE NYSGJERRIGE

Få svar på de vanligste spørsmål du har angående resirkulering, her blant våre Vanlige spørsmål

Faktaene

VARTA ELSKER DE NYSGJERRIGE

Få svar på de vanligste spørsmål du har angående resirkulering, her blant våre Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

Hvilke typer batterier finnes det?

Hvilke typer batterier finnes det?

Batteri eller oppladbart batteri: hva er forskjellen?

Batteri eller oppladbart batteri: hva er forskjellen?

Hva menes med husholdningsbatterier?

Hva menes med husholdningsbatterier?

Hvilke materialer gjenvinnes fra resirkulerte batterier?

Hvilke materialer gjenvinnes fra resirkulerte batterier?

Hvordan er et alkalisk manganbatteri bygd opp?

Hvordan er et alkalisk manganbatteri bygd opp?

Er batteriet mitt utladd når enheten slutter å virke?

Er batteriet mitt utladd når enheten slutter å virke?

Hvorfor resirkulering av batterier? Hvorfor skal ikke batterier avhendes i husholdningsavfall?

Hvorfor resirkulering av batterier? Hvorfor skal ikke batterier avhendes i husholdningsavfall?

Hvor kan du avhende brukte batterier?

Hvor kan du avhende brukte batterier?

Er det kostnadsfritt å avhende batterier?

Er det kostnadsfritt å avhende batterier?

Hva gjør du med batterier som lekker?

Hva gjør du med batterier som lekker?

Hvordan resirkulere batterier?

Hvordan resirkulere batterier?

Hvordan genereres strøm i batteriet?

Hvordan genereres strøm i batteriet?

Veier et tomt batteri mindre?

Veier et tomt batteri mindre?

Hvordan og hvor skal nye batterier lagres?

Hvordan og hvor skal nye batterier lagres?

Hvordan og hvor skal brukte batterier lagres?

Hvordan og hvor skal brukte batterier lagres?