TIESITKÖ?

Jokainen kotitalouden paristo voidaan kierrättää, jos ne viedään asianmukaisesti kierrätykseen. Näin ollen monia tärkeitä metalleja voidaan käyttää uudelleen.

Euroopassa vain vajaat 50 % kotitalouksien paristoista palautetaan kiertotalouteen asianmukaisten keräyspisteiden kautta.

Tyhjät paristot päätyvät kotitalousjätteen sekaan
Paristot unohdetaan käytöstä poistuneiden laitteiden sisään
Tyhjät paristot jäävät kierrättämisen sijaan pyörimään jonkin laatikon pohjalle kotiin

EU:n kotitaloudet hävittävät vuosittain noin 35 000 tonnia paristoja väärin.

Tavoitteena
 

PAREMPI TULEVAISUUS

Kaikki paristot ovat lähes täysin kierrätettäviä. Tämän vuoksi paristot tulisi viedä kierrätyspisteisiin.

Tavoitteena
 

PAREMPI TULEVAISUUS

Kaikki paristot ovat lähes täysin kierrätettäviä. Tämän vuoksi paristot tulisi viedä kierrätyspisteisiin.

Tehtävämme:

Paristojen kierrätys

Olemme sitoutuneet lisäämään tietoisuutta paristojen kierrätyksen tärkeydestä ja saavuttamaan EU:n vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteet.

Euroopan komission vihreän kehityksen ohjelma

Euroopan paristokeräystavoitteita tarkistetaan parhaillaan, ja ne määritellään uudelleen muutaman kuukauden kuluttua.
Kuluttaja on velvollinen viemään käytetyt paristot erilliseen jätekeräilyyn, kuten jälleenmyyjien tarjoamaan keräyspisteeseen.
Vuoteen 2030 mennessä ehdotettu tavoite on nostaa paristojen kierrätysaste uudelle tasolle, jopa 73 %:iin. Tämän uuden tavoitteen saavuttamiseksi jokainen paristokäyttäjä on ratkaisevan tärkeä.

Prosessi

VARTA LOVES RECYCLERS

Ole sinäkin suunnannäyttäjä ja tue kanssamme arvokkaiden resurssien uudelleenkäyttöä. Kierrättämällä kotitalouksien paristot voit vähentää hiilijalanjälkeä merkittävästi.

Prosessi

VARTA LOVES RECYCLERS

Ole sinäkin suunnannäyttäjä ja tue kanssamme arvokkaiden resurssien uudelleenkäyttöä. Kierrättämällä kotitalouksien paristot voit vähentää hiilijalanjälkeä merkittävästi.

Näin toimii

Paristojen kierrätys

Yleisesti ottaen paristojen kierrätys on melko yksinkertaista. On kuitenkin muutama asia, joka on hyvä pitää mielessä. Toimi seuraavasti:

Tarkista
paristot

Testaa ovatko paristosi tyhjiä. Saadaksesi luotettavan ja tarkan tuloksen, voit käyttää  apuna VARTA LCD Battery Tester –paristotesteriä.

Teippaa
paristot

Poista tyhjät paristot laitteesta ja teippaa niiden päät eli navat. Tämä suojaa paristoja joutumasta kontaktiin keskenään ja estää siten mahdollisen oikosulun aiheutumisen. Erityisesti litiumparistot samoin kuin nappiparistot on suojattava ennen kierrättämistä.

Keräyspiste

Käytetyt paristot voidaan palauttaa veloituksetta kaikkialle, missä paristoja myydään, esim. elintarvikemyymälät, kioskit ja elektroniikka- tai rautakaupat. Useimmiten myös alueelliset kierrätyspisteet ottavat vastaan käytettyjä paristoja. Lisätietoja löytyy verkosta esim. https://www.paristokierratys.fi/nain-kierratat/  sekä https://www.kierratys.info.

Kierrätysprosessi 

Kun paristot ovat saapunet kierrätyskeskuskeen, ne lajitellaan niiden sähkökemiallisten järjestelmien mukaisiin ryhmiin manuaalisesti, röntgenin ja sähkömagneettisen sekä mekaanisen prosessien avulla.

Kierrätyksestä saadut
materiaalit

Pääraaka-aineiden lisäksi voidaan ottaa talteen toissijaisia raaka-aineita, kuten harkkorautaa, sinkkirikastetta, kuonaa, nikkeliä, kobolttia, kuparia ja paljon muuta. Näitä tuotteita voidaan käyttää uudelleen päivittäisten tavaroiden valmistukseen, esim. autoihin, teiden rakentamiseen ja uusiin paristoihin.

TIESITKÖ?

Keskimäärin 10% kierrätetyistä paristoista on edelleen toimivia! Paristot, joita on käytetty paljon virtaa kuluttavissa laitteissa, voidaan testata ja sijoittaa vähän kuluttaviin laitteisiin. Jos vähän kuluttava laite ei toimi, paristo on tyhjä ja valmis kierrätettäväksi.

Korkean energiakulutuksen laite

Laitteet, jotka vaativat 
paljon virtaa toimiakseen

Matalan energiakulutuksen laite

Laitteet, jotka tarvitsevat jatkuvaa
ja matalaa virtaa

Vaikutus
 

VARTA LOVES THE AMBITIOUS

Paristot ja ladattavat akut sisältävät arvokkaita aineita, kuten sinkkiä, rautaa, alumiinia, litiumia ja hopeaa. Joutuessaan ympäristöön, raskasmetallit voivat vaikuttaa haitallisesti ihmisiin, eläimiin ja kasveihin.

Vaikutus
 

VARTA LOVES THE AMBITIOUS

Paristot ja ladattavat akut sisältävät arvokkaita aineita, kuten sinkkiä, rautaa, alumiinia, litiumia ja hopeaa. Joutuessaan ympäristöön, raskasmetallit voivat vaikuttaa haitallisesti ihmisiin, eläimiin ja kasveihin.

Luonnonvarojen säästäminen

Paristojen kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja, kuten harvinaisia maametalleja, sinkkiä, kuparia, rautaa ja mangaania, mikä vähentää tarvetta louhia uusia materiaaleja. Siten paristojen kierrätys auttaa säästämään ympäristöä ja myös pienentämään uusien paristojen kaivostoimintaan ja valmistukseen liittyvää hiilijalanjälkeä.

Ympäristönsuojelu

Jos paristot päätyvät vahingossa kotitalousjätteeseen, paristo voi vaurioitua roska-auton puristimessa ja pahimmillaan jopa syttyä palamaan. Paristojen kierrätys ehkäisee saastuttamasta maaperää ja vesilähteitä sekä vahingoittamasta villieläimiä toksiineilla, kuten lyijyllä, nikkelillä ja kadmiumilla.

Säästä energiaa

On olemassa useita erilaisia laitteita, joilla on myös erilaiset vaatimukset virransyötölle. Tästä syystä paristovalmistajat tarjoavat erilaisia paristosarjoja täyttääkseen nämä vaatimukset optimaalisesti (esim. VARTA Longlife, VARTA Longlife Power, VARTA Longlife Max Power). Kun paljon kuluttava laite lakkaa toimimasta, paristossa voi silti  olla riittävästi virtaa jäljellä käytettäväksi toisessa laitteessa, jonka virrankulutus on pieni.

RESURSSIEN SÄÄSTÄMINEN JA RAAKA-AINEIDEN KIERRÄTYS

Paristojen kierrätys varmistaa, että raaka-aineet ovat mahdollisimman loppuun asti kierrätettävissä ja auttaa sulkemaan materiaalikierron. Tällä tavalla noin neljä viidestä paristosta kierrätetään täysin. Tyhjä paristo ei tarkoita, että se olisi rikki tai käyttökelvoton. Se sisältää arvokkaita raaka-aineita, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Uusi elämä

Tiesitkö, että silmälasikehykset voidaan valmistaa uudistetuista raaka-aineista, joihin tarvitaan vain 13 kierrätettyä paristoa?
Ja kastelukannu 120 paristosta? Kierrätys antaa jokaiselle paristolle uuden elämän erottelemalla metallit ja muut raaka-aineet - ja käyttämällä niitä uudelleen muissa käyttökohteissa.

Kannamme huolta myös lapsista ja nuorista, tulevaisuuden suunnannäyttäjistä!

VARTA LOVES GAMECHANGERS

Meille on tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus harrastuksiin ja iloiseen arkeen. Siksi tuemme vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten jääkiekkoharrastamista Leijonien Finkey Foundationin kautta.

Faktat

VARTA LOVES THE CURIOUS

Vastauksia yleisimpiin kierrätystä koskeviin kysymyksiin UKK-osiossa.

Faktat

VARTA LOVES THE CURIOUS

Vastauksia yleisimpiin kierrätystä koskeviin kysymyksiin UKK-osiossa.

FAQ

Minkä tyyppisiä paristoja on olemassa?

Minkä tyyppisiä paristoja on olemassa?

Paristo vai ladattava akku: mitä eroa niillä on?

Paristo vai ladattava akku: mitä eroa niillä on?

Mitä tarkoitetaan kotitalousparistoilla?

Mitä tarkoitetaan kotitalousparistoilla?

Mitä materiaaleja kierrätetyistä paristoista saadaan talteen?

Mitä materiaaleja kierrätetyistä paristoista saadaan talteen?

Mistä alkali-mangaaniparisto rakentuu?

Mistä alkali-mangaaniparisto rakentuu?

Onko paristo tyhjä, kun laitteeni lakkaa toimimasta?

Onko paristo tyhjä, kun laitteeni lakkaa toimimasta?

Miksi paristoja kierrätetään? Miksi paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana?

Miksi paristoja kierrätetään? Miksi paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana?

Mihin voit hävittää käytetyt paristot?

Mihin voit hävittää käytetyt paristot?

Onko paristojen hävittäminen maksutonta?

Onko paristojen hävittäminen maksutonta?

Mitä tehdä vuotaville paristoille?

Mitä tehdä vuotaville paristoille?

Kuinka paristot kierrätetään?

Kuinka paristot kierrätetään?

Miten paristossa syntyy sähköä?

Miten paristossa syntyy sähköä?

Onko tyhjä paristo kevyempi?

Onko tyhjä paristo kevyempi?

Miten ja missä säilyttää uusia paristoja?

Miten ja missä säilyttää uusia paristoja?

Miten ja missä säilyttää käytetyt paristot?

Miten ja missä säilyttää käytetyt paristot?