Motion Sensor Slim Light

Motion Sensor Slim Light

Elegant & lightweight slim light
The Motion Sensor Slim Light with flexible mounting options, can be installed everywhere easily. Pleasant light illuminates every angle effortlessly. 

Motion Sensor Slim Light

Pregled

  • Compact and lightweight
  • USB Type C cable included
  • rechargeable
  • Warm white LED for pleasant illumination
  • Motion sensor detector to activate light
  • Motion recognition within 3m and an angle of 120°
  • auto shut off after 20 seconds
  • Convenient installation via magnets or 3M adhesive tape

Pojedinosti

VARTA tip 17624
Težina sa baterijama 113.3 g
Dužina 40 mm

Karakteristike

Lumeni 80 lm
Vreme rada 3,5 h
Domet zraka 10 m
VARTA garancija 3 years

Imajte u vidu da su u VARTA proizvod ugrađeni snažni magneti. U nekim slučajevima, može da dođe do interferencije između magneta i elektromagnetnih polja i (elektronskih) medicinskih uređaja, npr. implantiranih pejsmejkera i defibrilatora. Informišite se o mogućim uticajima pre upotrebe. Da bi se izbegle moguće interakcije sa medicinskim uređajima, držite VARTA proizvod na bezbednom rastojanju od medicinskog uređaja. Za specifične smernice i procenu rizika, obratite se svom lekaru ili proizvođaču medicinskog uređaja.