ANSI

ANSI

ANSI FL1 "Flashlight Basic Performance"-standard

ANSI FL1-standard for en objektiv sammenligning

I august 2009 publiserte American National Standards Institute (ANSI) ANSI FL1 “Flashlight Basic Performance”-standarden (utviklet av Flashlight Standards-komiteen). Selv om den var opprinnelig beregnet på bruk i USA, har verdens første lommelyktnorm blitt verdens ledende lommelyktstandard. Den inkludere presise definisjoner av vilkår, markeringsregler og testmetoder for måling av de relevante ytelsesparameterne for bærbare lamper.

De tydelig definerte testmetodene og markeringsreglene gjør det enklere for forhandlere og forbrukere å forstå og sammenligne ytelsesegenskaper. Det er derfor VARTA har blitt en av de første produsentene i Europa til å tilpasse sine målinger av lommelyktytelse i henhold til denne nye standarden.

American National Standards Institute (ANSI) er en privat non-profit-organisasjon som overvåker utviklingen av frivillige standarder for produkter, tjenester og prosesser i USA. Organisasjonen koordinerer amerikanske standarder med internasjonale standarder for at det skal kunne sammenlignes med internasjonale produkter.
(Kilde ANSI www.ansi.org)

De sammenlignbare funksjonene til VARTA-lommelykter i samsvar med ANSI-standarden

Strålerekkevidde

I følge ANSI måles belysningsavstanden som avstanden mellom lommelykten og punktet der lysstrålen er minst 0,25 lux.

Lyseffekt

En måling av den totale mengden avgitt total lysenergi. Verdien rapporteres i lumen.

Driftstid

Tidsvarigheten fra den første lyseffektverdien (30 sek. Etter at lyset er slått på med nye batterier) til lyseffekten synker til 10 % av den innledende verdien.

VARTA-kommunikasjoner og ytelsesdata samsvarer fullt ut med ANSI-standarden. Rimelige sammenligninger kan imidlertid skje kun dersom de andre produktene som sammenlignes også samsvarer med denne standarden.