Knappcellesikkerhet

Knappcellesikkerhet

Trygg bruk av knappceller

Siden de er spesialdesignet til å gi strøm til små enheter, er knappceller ganske små i seg selv. Derfor er det stor risiko for at barn kan svelge dem utilsiktet. EPBA og medlemmene er forpliktet til å redusere denne risikoen ved å gi informasjon og dermed øke bevisstheten.

Ifølge Hans Craen, Generalsekretær i EPBA, er sikker bruk av batterier en av EPBAs sentrale verdier. Han gjorde også oppmerksom på stadig forekommende tilfeller der små barn svelger små batterier som utgjør en alvorlig risiko for helsen deres.

Som medlem av EPBA er det en glede for VARTA Consumer Batteries GmbH & Co KGaA å dele EPBAs Video «Foreldreveiledning i sikker bruk av knappcellebatterier», integert nedenfor:

Aktiver «YouTube» i personverninnstillingene for å spille av denne videoen. Ytterligere detaljer om tjenestene og informasjonskapslene som brukes, finner du på siden Personvernreglene. Tilpass personverninnstillinger

Generelle Do’s og Don’ts for sikkerhet

DU SKAL

lese instruksjonene på enheten din før batterier installeres.

DU SKAL IKKE

demontere, knuse, punktere eller skade batterier.

DU SKAL

straks ta ut utladde batterier og avhend dem på riktig måte.

DU SKAL IKKE

utsette barna dine for fare: Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.

Nødtiltak

Hva om et barn har svelget en knappcelle?

  Oppsøk straks lege på sykehus eller legekontor
 
  IKKE la barnet ditt spise eller drikke før helsepersonale har påvist knappcellen
 
  Ta med batteriemballasjen til sykehuset hvis du har den, for å fastslå hvilken type batteri som ble svelget

 

Knappcelleutvalg

Premium spesialbatterier for hvert energibehov

For råd i fremtiden

Du kan også ta kontakt med ditt nasjonale giftinformasjonssenter

Om EPBA

European Portable Battery Association (EPBA) er den ledende organisasjonen som representerer interessene til produsenter av primære og oppladbare bærbare batterier, de industriene som bruker bærbare batterier i produktene deres og distributører av bærbare batterier som er aktive i EU og videre utover. Den støtter de felles interessene til medlemmene deres mot europeiske institusjoner og andre ledende internasjonale organer for å gi forbrukere komplette energiløsninger som er bærekraftige gjennom hele livssyklusen.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Claire Couet, European Affairs Manager, EPBA
+32 2 761 16 02
epba@kelleneurope.com