Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon

Hva skjer når et batteri lekker?

Hva skjer når et batteri lekker?

Det kan skje i svært sjeldne tilfeller: En væske lekker plutselig fra fjernkontrollen eller en annen batteridrevet enhet. Dette kan til og med skje med ubrukte batterier. Hvilke batterier er de tryggeste? Og hva skal du gjøre hvis batterier lekker i en enhet?

Hvorfor lekker batterier?


Batterier som lekker på slutten av livssyklusene deres er stort sett utdaterte sink-baserte primærbatterier som er fortsatt kommersielt tilgjengelige (såkalte sinkkarbon- eller sinkkloridbatterier).

Men hvorfor lekker væsken fra batteriet?

Det kan være to årsaker til dette:

  • Én årsak er sinken i sinkkarbonbatteriet. Sinken omgir batteriet som et beger. Men sinken svekkes over tid. Hvis en utlading skjer gjennom bruken av batteriet, angripes utsiden av batteriet, sinken, og det kan føre til en lekkasje. Batterivæsken kan lekke gjennom denne lekkasjen.
  • For det andre angriper elektrolytten den utvendige sinken når batteriet ikke er i bruk. Videre, hvis batteriet allerede er nesten oppbrukt, kan elektrolyttet enkelt ete seg gjennom den tomme negative terminalen. Etter en lang stund i enheten kan elektrolyttet i batteriet lekke ut.

Vi setter sikkerhet først!


Alkali-mangancellen har forskøvet sinkkarboncellen fra de fleste applikasjonene på grunn av dens større kapasitet, større sikkerhet mot lekkasje, bedre resiliens og lengre oppbevaringstid. Det er derfor vi i VARTA fokuserer på sikkerhet og produserer hovedsakelig primære alkali-manganbatterier. Fordelen med disse batteriene er at elektrodene er inne i en stålbeholder. I den åpne enden av stålbeholderen har alkali-manganbatterier en syntetisk forsegling for å unngå lekkasje. Et flytende tetningsmiddel påføres også mellom beholderen og forseglingen for å dekke over bittesmå ujevnheter i stålflaten. Under bruk eller oppbevaring av batteriene kan ikke stålet angripes av elektrolyttet eller elektroder. Dette oppnås gjennom spesiell raffinering (belegg) av stålet.

Hvordan behandle et primærbatteri

Sett inn batteriene på riktig mate.

Følg symbolene som viser riktig mate å plassere batteriets positive og negative ende.

IKKE ta uten celle eller et batteri fra originalemballasjen før den skal brukes.

Unngå kontakt mellom batterier og metallgjenstander. Ikke bær løse batterier i en lomme eller væske sammen med metallgjenstander som minter, binders, osv. Dette kan kortslutte batteriet, og føre til høy varmeutvikling eller lekkasje.

Ta straks ut utladde batterier fra enheten din og avhend dem på riktig måte.

IKKE bland gamle og nye batterier.

Ikke bland gamle og nye batterier eller blande forskjellige typer eller merker av batterier. Dette kan forårsake lekkasje eller sprekking.

Sørg for riktig oppbevaring av batteriene.

Praktiser riktig oppbevaring av batterier ved å lagre dem på et kjølig, tørt sted ved normal romtemperatur. Det er ikke nødvendig å lgare batterier i kjøleskap.

IKKE prøv å lade et primærbatteri.

Dette kan føre til overoppheting eller lekkasje.

Ta ut batteriene fra enheten hvis ikke de skal brukes på flere måneder.

Gjør dette for å forhindre lekkasje som følge av dyp utlading. Mange enheter tømmes ikke helt for strøm når de slås av og etter en stund kan batteriene i dem lekke.

Hva om batteriet lekker likevel?

  • Batteriene er defekte hvis de er uvanlig varme, avgir en merkelig lukt, er misfarget eller vansiret på noen mate.
  • Hvis salter er dannet på batteriet, er det dette som blokkerer kontaktene og batteriet skal avhendes på riktig mate.
  • Hvis batterivæsken har kommet ut av batteriet, kan batterirommet og kontaktene på enheten som er slått av og koblet fra strøm, rengjøres med en fuktig klut.
  • Hvis batterier har lekket på deg, skal du fjerne det og vaske hendene godt hvis det har kommet i kontakt med huden.