Wist
u
dat?

Elke batterij (100%) kan worden gerecycled, mits toegevoegd aan het recyclingproces.
Daardoor kunnen veel belangrijke metalen worden hergebruikt.

In Europa wordt slechts ongeveer <50 % van de huishoudelijke batterijen via de daarvoor bestemde inzamelpunten teruggebracht naar de circulaire economie.

Lege batterijen komen bij het huisvuil terecht
Batterijen worden vergeten in niet werkende apparaten
Lege batterijen worden niet weggegooid, deze worden ergens thuis vergeten

Elk jaar wordt zo'n 35.000 ton batterijen op ongepaste wijze weggegooid door huishoudens in de EU.

Motivatie

VOOR EEN BETERE TOEKOMST

Elke batterij is bijna volledig recyclebaar. Daarom is het zo belangrijk dat batterijen worden toegevoegd aan de recyclingcyclus.

Motivatie

VOOR EEN BETERE TOEKOMST

Elke batterij is bijna volledig recyclebaar. Daarom is het zo belangrijk dat batterijen worden toegevoegd aan de recyclingcyclus.

Onze Missie:

Recycling van batterijen

We zetten ons in om mensen bewust te maken van het belang van batterijrecycling en om de doelstellingen van de EU Green Deal te bereiken.

EU Green Deal

De inzamelingsdoelstellingen voor Europa worden momenteel herzien en zullen binnen enkele maanden opnieuw worden gedefinieerd.
Consumenten zijn verplicht gebruikte batterijen in te leveren bij gescheiden afvalinzamelingen, zoals die door winkeliers worden aangeboden.
Het voorgestelde doel is om tegen 2030 het recyclingpercentage van batterijen te verhogen tot een niveau van 73%. Om dit nieuwe doel te overtreffen, is elke batterijgebruiker cruciaal.

Het Recycling-proces

VARTA LOVES RECYCLERS

Word een "game changer" en steun ons bij het hergebruik van waardevolle bronnen. Door uw huishoudbatterijen te recyclen, kunt u uw ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleinen.

Het Recycling-proces

VARTA LOVES RECYCLERS

Word een "game changer" en steun ons bij het hergebruik van waardevolle bronnen. Door uw huishoudbatterijen te recyclen, kunt u uw ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleinen.

Hoe:

Batterijen recyclen

In principe is het recyclen van batterijen vrij eenvoudig. Er zijn slechts een paar stappen die u moet volgen. Volg deze instructies:

Batterijen
controleren

Test uw batterijen om te zien of ze leeg zijn. Voor nauwkeurige resultaten kunt u de VARTA LCD Battery Tester gebruiken. 

Batterijen
sorteren

Verwijder lege batterijen uit het apparaat en sorteer ze op type. Lithiumbatterijen (evenals knoopcellen) moeten vóór het weggooien worden beschermd, bijvoorbeeld door de polen af ​​te plakken, zodat er geen reactie tussen de cellen kan optreden.

Recycling
locatie

Gebruikte huishoudbatterijen kunnen overal waar batterijen worden verkocht gratis worden ingeleverd, b.v. in supermarkten, drogisterijen, elektronicawinkels of doe-het-zelfzaken. Meestal nemen gemeentelijke milieucentra ook gebruikte huishoudbatterijen in. Meer informatie is online te vinden of in de directe omgeving van inzamelpunten.

Recycling-
proces

Zodra de batterijen aankomen in het recyclingcentrum, worden ze gescheiden in elektrochemische systemen door middel van handmatige, elektromagnetische, röntgenstralen en mechanische processen.

Gewonnen
materialen

Naast de hoofdgrondstoffen kunnen ook secundaire grondstoffen worden teruggewonnen, zoals ruwijzer, zinkconcentraat, slakken, nikkel, kobalt, koper en nog veel meer. Deze producten kunnen worden hergebruikt voor de productie van alledaagse voorwerpen, b.v. auto's, wegenbouw en nieuwe batterijen.

Wist
u
dat?

Gemiddeld is 10% van de gerecycleerde batterijen nog functioneel! Batterijen die zijn gebruikt in apparaten met een hoog stroomverbruik kunnen worden getest en in apparaten met een laag stroomverbruik worden geplaatst. Als het energiezuinige apparaat niet werkt, is de batterij leeg en klaar om te worden gerecycled.

High drain devices

Apparaten met
een hoog energieverbruik

Low drain devices

Apparaten met
een laag energieverbruik

Impact

VARTA LOVES THE AMBITIOUS

Batterijen en oplaadbare batterijen bevatten waardevolle stoffen zoals zink, ijzer, aluminium, lithium en zilver. Zware metalen kunnen, als ze in het milieu terechtkomen, schadelijke gevolgen hebben voor mensen, dieren en planten.

Impact

VARTA LOVES THE AMBITIOUS

Batterijen en oplaadbare batterijen bevatten waardevolle stoffen zoals zink, ijzer, aluminium, lithium en zilver. Zware metalen kunnen, als ze in het milieu terechtkomen, schadelijke gevolgen hebben voor mensen, dieren en planten.

Bescherming
van natuurlijke bronnen

Het recyclen van batterijen helpt ook om natuurlijke hulpbronnen zoals zeldzame aardmetalen, zink, koper, ijzer en mangaan te behouden, waardoor de noodzaak om nieuwe materialen te delven wordt verminderd. Dit helpt het milieu te bechermen en de ecologische voetafdruk te verkleinen die gepaard gaat met het delven en produceren van nieuwe batterijen.

Milieubescherming

Als batterijen per ongeluk bij het huisvuil terechtkomen, kan de batterij door het persproces van de vuilniswagen beschadigd raken en zelfs ontbranden. Het recyclen van batterijen helpt voorkomen dat ze de bodem en waterbronnen verontreinigen en dieren in het wild schaden met gifstoffen zoals lood, nikkel en cadmium.

Energie
besparen

Er zijn verschillende apparaten die verschillende energiebehoeften hebben. Om deze reden bieden batterijfabrikanten verschillende batterijseries aan om optimaal aan deze eisen te voldoen (bijv. VARTA Longlife, VARTA Longlife Power, VARTA Longlife Max Power). Als een apparaat met een hoog energieverbruik niet meer werkt, is de batterij mogelijk nog voldoende opgeladen om in een ander apparaat met een laag energieverbruik te worden gebruikt.

BEHOUD VAN RESOURCES EN RECYCLING VAN GRONDSTOFFEN

Batterijrecycling zorgt ervoor dat de grondstoffen zo volledig mogelijk kunnen worden gerecycled en helpt de materiaalkringloop te sluiten. Zo worden ongeveer 4 op de 5 batterijen volledig gerecycled. Een lege batterij betekent niet dat deze kapot of onbruikbaar is. Het bevat waardevolle grondstoffen die gerecycled en hergebruikt kunnen worden.

Een nieuw leven

Wist je dat een brilmontuur kan worden gemaakt van de geregenereerde grondstoffen van slechts 13 gerecyclede batterijen?
En een gieter van 120 batterijen? Recycling geeft elke batterij een nieuw leven door alle metalen en andere grondstoffen eruit te halen en te hergebruiken in andere toepassingen.

ONZE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN VOOR DE PLANEET


ONZE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN VOOR DE PLANEET


Vragen & Antwoorden

VARTA LOVES THE CURIOUS

Antwoorden op de meest gestelde vragen over recycling vindt u hier in onze FAQ's

Vragen & Antwoorden

VARTA LOVES THE CURIOUS

Antwoorden op de meest gestelde vragen over recycling vindt u hier in onze FAQ's

FAQ

Welke soorten batterijen zijn er?

Welke soorten batterijen zijn er?

Batterij of oplaadbare batterij: wat is het verschil?

Batterij of oplaadbare batterij: wat is het verschil?

Wat wordt bedoeld met huishoudbatterijen?

Wat wordt bedoeld met huishoudbatterijen?

Welke materialen worden teruggewonnen uit gerecycleerde batterijen?

Welke materialen worden teruggewonnen uit gerecycleerde batterijen?

Hoe is een alkaline-mangaanbatterij opgebouwd?

Hoe is een alkaline-mangaanbatterij opgebouwd?

Is mijn batterij leeg als mijn apparaat niet meer werkt?

Is mijn batterij leeg als mijn apparaat niet meer werkt?

Waarom batterijrecycling? Waarom mogen batterijen niet bij het huisvuil worden weggegooid?

Waarom batterijrecycling? Waarom mogen batterijen niet bij het huisvuil worden weggegooid?

Waar kunt u gebruikte batterijen inleveren?

Waar kunt u gebruikte batterijen inleveren?

Is het weggooien van batterijen gratis?

Is het weggooien van batterijen gratis?

Wat doe je met lekkende batterijen?

Wat doe je met lekkende batterijen?

Hoe batterijen recyclen?

Hoe batterijen recyclen?

Hoe wordt elektriciteit opgewekt in de batterij?

Hoe wordt elektriciteit opgewekt in de batterij?

Is een lege batterij lichter?

Is een lege batterij lichter?

Hoe en waar bewaart u nieuwe batterijen?

Hoe en waar bewaart u nieuwe batterijen?

Hoe en waar bewaart u gebruikte batterijen?

Hoe en waar bewaart u gebruikte batterijen?