VĚDĚLI
JSTE
ŽE?

Každá baterie může být (100%) recyklována?
V důsledku toho může být mnoho důležitých kovů znovu použito.

V Evropě se prostřednictvím příslušných sběrných míst vrací do oběhového hospodářství pouze asi < 50 % baterií pro domácnost.

Prázdné baterie nejsou likvidovány, protože jsou zapomenuty někde doma
Baterie jsou zapomenuty v nefunkčních zařízeních
Vybité baterie končí v domovním odpadu

Každý rok je ~ 35 000 tun baterií nesprávně zlikvidováno domácnostmi v EU.

Důvod
PRO LEPŠÍ ZÍTŘKY

Důvod
 

PRO LEPŠÍ ZÍTŘKY

Každá baterie je téměř kompletně recyklovatelná. Z toho důvodu je třeba baterie vracet a zařazovat do recyklačního cyklu.

Naše mise:
 

Recyklace baterií

Jsme odhodláni zvyšovat povědomí o významu recyklace baterií
a dosahovat cílů Zelené dohody pro Evropu (EU Green Deal).

Zelená dohoda pro EU

Cíle sběru pro Evropu jsou v současné době revidovány a během několika měsíců budou znovu definovány.
Spotřebitelé jsou povinni nosit použité baterie na veřejná místa zpětného odběru baterií (např. sběrné boxy a kontejnery, které nabízí maloobchodníci nebo obce).
Navrhovaným cílem je do roku 2030 zvýšit míru recyklace baterií na novou úroveň 
73 %. Pro překonání tohoto nového cíle je klíčový každý uživatel baterie.

Proces
VARTA MILUJE RECYKLACI

Proces
 

VARTA MILUJE RECYKLACI

Staňte se průkopníkem změny a podpořte nás při opětovném využívání vzácných zdrojů. Recyklací domácích baterií můžete výrazně snížit uhlíkovou stopu.

Jak:
 

Recyklovat baterie

Obecně platí, že recyklace baterií je poměrně jednoduchá. Je třeba mít na paměti jen několik kroků. Postupujte prosím takto:

Zkontrolujte
baterie

Otestujte baterie, zda jsou prázdné. Pro přesné výsledky můžete použít VARTA LCD Battery Tester.

Třiďte
baterie

Prázdné baterie vyjměte ze zařízení a seřaďte je podle typu. Lithiové baterie (včetně knoflíkových) musí být před likvidací chráněny, například zalepením pólů, aby se zajistilo, že mezi články nedojde k žádné reakci.

Sběrné
místo

Použité baterie pro domácnost lze bezplatně vrátit všude tam, kde se baterie prodávají, např.
v maloobchodě s potravinami, v drogeriích, maloobchodech s elektrotechnikou nebo v obchodech pro kutily a na dalších veřejných místech zpětného odběru baterií a akumulátorů ve vaší obci.

Proces
recyklace

Jakmile jsou baterie v recyklačním dvoře, jsou separovány podle elektrochemických systémů prostřednictvím ručních, elektromagnetických, rentgenových a mechanických procesů.

Získávané
materiály

Kromě hlavních zdrojů lze získat sekundární zdroje, jako je surové železo, zinkový koncentrát, struska, nikl, kobalt, měď a mnoho dalších. Tyto výrobky lze znovu použít pro výrobu předmětů každodenní potřeby, např. automobilů, silničních staveb a nových baterií.

VĚDĚLI
JSTE
ŽE?

V průměru 10 % recyklovaných baterií je stále funkčních! Baterie, které byly použity
v zařízeních s vysokou spotřebou, mohou být testovány a umístěny do zařízení s nízkou spotřebou. Pokud zařízení s nízkou spotřebou nefunguje, je baterie prázdná a připravená k recyklaci.

Zařízení s vysokým odběrem

Zařízení s vysokou spotřebou energie

Zařízení s nízkým odběrem

Zařízení s nízkou a konstantní spotřebou energie

Dopad VARTA MILUJE AMBICIÓZNÍ CÍLE

Dopad
 

VARTA MILUJE AMBICIÓZNÍ CÍLE

Baterie obsahují cenné látky, jako je zinek, železo, hliník, lithium
a stříbro. Těžké kovy, pokud se dostanou do životního prostředí, mohou mít škodlivé účinky na lidi, zvířata a rostliny.

Zachování přírodních zdrojů

Recyklace baterií také pomáhá šetřit přírodní zdroje, jako jsou vzácné zeminy, zinek, měď, železo a mangan, což snižuje potřebu těžby nových materiálů. To pomáhá chránit životní prostředí a snižovat uhlíkovou stopu spojenou s těžbou a výrobou nových baterií.

Ochrana životního prostředí

Pokud baterie omylem skončí v domovním odpadu, může být baterie poškozena  lisem popelářského vozu a dokonce vzplanout. Recyklace baterií pomáhá zabránit kontaminaci půdy, vodních zdrojů
a poškozování volně žijících živočichů toxiny, jako je olovo, nikl a kadmium.

Šetřete energií

Různá zařízení, mají odlišné energetické požadavky. Z tohoto důvodu výrobci baterií nabízejí různé řady baterií, aby optimálně splnili tyto požadavky (např. VARTA Longlife, VARTA Longlife Power, VARTA Longlife Max Power). Poté, co zařízení s vysokou spotřebou přestane fungovat, může být baterie stále dostatečně nabitá, aby mohla být použita v jiném zařízení s nízkou spotřebou energie.

ZACHOVÁNÍ ZDROJŮ A RECYKLACE SUROVIN

Recyklace baterií zajišťuje, že suroviny jsou co nejúplněji recyklovatelné a pomáhá uzavřít materiálový cyklus. Tímto způsobem jsou přibližně 4 z 5 baterií plně recyklovány. Prázdná baterie neznamená, že je rozbitá nebo nepoužitelná. Obsahuje cenné suroviny, které lze recyklovat a znovu použít.

Nový život

Věděli jste, že obroučky brýlí mohou být vyrobeny ze surovin získaných
z pouze 13 recyklovaných baterií? A konev ze 120 baterií? Recyklace dává každé baterii nový život tím, že extrahuje všechny kovy a další suroviny
a znovu je používá v jiných produktech.
 

NAŠE CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PRO PLANETU

NAŠE CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PRO PLANETU


Fakta VARTA MILUJE ZVÍDAVOST

Fakta
 

VARTA MILUJE ZVÍDAVOST

Odpovědi na nejčastější otázky týkající se recyklace najdete zde
v našich nejčastějších dotazech

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Jaké typy baterií existují?

Jaké typy baterií existují?

Baterie nebo dobíjecí baterie: jaký je rozdíl?

Baterie nebo dobíjecí baterie: jaký je rozdíl?

Co jsou baterie pro domácnost?

Co jsou baterie pro domácnost?

Jaké materiály se získávají z recyklovaných baterií?

Jaké materiály se získávají z recyklovaných baterií?

Jak se zkonstruuje alkalicko-manganová baterie?

Jak se zkonstruuje alkalicko-manganová baterie?

Je baterie vybitá, když zařízení přestane fungovat?

Je baterie vybitá, když zařízení přestane fungovat?

Proč recyklace baterií? Proč by baterie neměly být likvidovány v domovním odpadu?

Proč recyklace baterií? Proč by baterie neměly být likvidovány v domovním odpadu?

Kde můžete likvidovat použité baterie?

Kde můžete likvidovat použité baterie?

Je likvidace baterií zdarma?

Je likvidace baterií zdarma?

Co děláte s vytékajícími bateriemi?

Co děláte s vytékajícími bateriemi?

Jak recyklovat baterie?

Jak recyklovat baterie?

Jak se vyrábí elektřina v baterii?

Jak se vyrábí elektřina v baterii?

Je vybitá baterie lehčí?

Je vybitá baterie lehčí?

Jak a kde skladovat nové baterie?

Jak a kde skladovat nové baterie?

Jak a kde skladovat použité baterie?

Jak a kde skladovat použité baterie?