VĚDĚLI
JSTE
ŽE?

Každá baterie může být (100%) recyklována?
V důsledku toho může být mnoho důležitých kovů znovu použito.

V Evropě se prostřednictvím příslušných sběrných míst vrací do oběhového hospodářství pouze asi < 50 % baterií pro domácnost.

Prázdné baterie nejsou likvidovány, protože jsou zapomenuty někde doma
Baterie jsou zapomenuty v nefunkčních zařízeních
Vybité baterie končí v domovním odpadu

Každý rok je ~ 35 000 tun baterií nesprávně zlikvidováno domácnostmi v EU.

Důvod
 

PRO LEPŠÍ ZÍTŘKY

Každá baterie je téměř kompletně recyklovatelná. Z toho důvodu je třeba baterie vracet a zařazovat do recyklačního cyklu.

Důvod
 

PRO LEPŠÍ ZÍTŘKY

Každá baterie je téměř kompletně recyklovatelná. Z toho důvodu je třeba baterie vracet a zařazovat do recyklačního cyklu.

Naše mise:
 

Recyklace baterií

Jsme odhodláni zvyšovat povědomí o významu recyklace baterií
a dosahovat cílů Zelené dohody pro Evropu (EU Green Deal).

Zelená dohoda pro EU

Cíle sběru pro Evropu jsou v současné době revidovány a během několika měsíců budou znovu definovány.
Spotřebitelé jsou povinni nosit použité baterie na veřejná místa zpětného odběru baterií (např. sběrné boxy a kontejnery, které nabízí maloobchodníci nebo obce).
Navrhovaným cílem je do roku 2030 zvýšit míru recyklace baterií na novou úroveň 
73 %. Pro překonání tohoto nového cíle je klíčový každý uživatel baterie.

Proces
 

VARTA MILUJE RECYKLACI

Staňte se průkopníkem změny a podpořte nás při opětovném využívání vzácných zdrojů. Recyklací domácích baterií můžete výrazně snížit uhlíkovou stopu.

Proces
 

VARTA MILUJE RECYKLACI

Staňte se průkopníkem změny a podpořte nás při opětovném využívání vzácných zdrojů. Recyklací domácích baterií můžete výrazně snížit uhlíkovou stopu.

Jak:
 

Recyklovat baterie

Obecně platí, že recyklace baterií je poměrně jednoduchá. Je třeba mít na paměti jen několik kroků. Postupujte prosím takto:

Zkontrolujte
baterie

Otestujte baterie, zda jsou prázdné. Pro přesné výsledky můžete použít VARTA LCD Battery Tester.

Třiďte
baterie

Prázdné baterie vyjměte ze zařízení a seřaďte je podle typu. Lithiové baterie (včetně knoflíkových) musí být před likvidací chráněny, například zalepením pólů, aby se zajistilo, že mezi články nedojde k žádné reakci.

Sběrné
místo

Použité baterie pro domácnost lze bezplatně vrátit všude tam, kde se baterie prodávají, např.
v maloobchodě s potravinami, v drogeriích, maloobchodech s elektrotechnikou nebo v obchodech pro kutily a na dalších veřejných místech zpětného odběru baterií a akumulátorů ve vaší obci.

Proces
recyklace

Jakmile jsou baterie v recyklačním dvoře, jsou separovány podle elektrochemických systémů prostřednictvím ručních, elektromagnetických, rentgenových a mechanických procesů.

Získávané
materiály

Kromě hlavních zdrojů lze získat sekundární zdroje, jako je surové železo, zinkový koncentrát, struska, nikl, kobalt, měď a mnoho dalších. Tyto výrobky lze znovu použít pro výrobu předmětů každodenní potřeby, např. automobilů, silničních staveb a nových baterií.

VĚDĚLI
JSTE
ŽE?

V průměru 10 % recyklovaných baterií je stále funkčních! Baterie, které byly použity
v zařízeních s vysokou spotřebou, mohou být testovány a umístěny do zařízení s nízkou spotřebou. Pokud zařízení s nízkou spotřebou nefunguje, je baterie prázdná a připravená k recyklaci.

Zařízení s vysokým odběrem

Zařízení s vysokou spotřebou energie

Zařízení s nízkým odběrem

Zařízení s nízkou a konstantní spotřebou energie

Dopad
 

VARTA MILUJE AMBICIÓZNÍ CÍLE

Baterie obsahují cenné látky, jako je zinek, železo, hliník, lithium
a stříbro. Těžké kovy, pokud se dostanou do životního prostředí, mohou mít škodlivé účinky na lidi, zvířata a rostliny.

Dopad
 

VARTA MILUJE AMBICIÓZNÍ CÍLE

Baterie obsahují cenné látky, jako je zinek, železo, hliník, lithium
a stříbro. Těžké kovy, pokud se dostanou do životního prostředí, mohou mít škodlivé účinky na lidi, zvířata a rostliny.

Zachování přírodních zdrojů

Recyklace baterií také pomáhá šetřit přírodní zdroje, jako jsou vzácné zeminy, zinek, měď, železo a mangan, což snižuje potřebu těžby nových materiálů. To pomáhá chránit životní prostředí a snižovat uhlíkovou stopu spojenou s těžbou a výrobou nových baterií.

Ochrana životního prostředí

Pokud baterie omylem skončí v domovním odpadu, může být baterie poškozena  lisem popelářského vozu a dokonce vzplanout. Recyklace baterií pomáhá zabránit kontaminaci půdy, vodních zdrojů
a poškozování volně žijících živočichů toxiny, jako je olovo, nikl a kadmium.

Šetřete energií

Různá zařízení, mají odlišné energetické požadavky. Z tohoto důvodu výrobci baterií nabízejí různé řady baterií, aby optimálně splnili tyto požadavky (např. VARTA Longlife, VARTA Longlife Power, VARTA Longlife Max Power). Poté, co zařízení s vysokou spotřebou přestane fungovat, může být baterie stále dostatečně nabitá, aby mohla být použita v jiném zařízení s nízkou spotřebou energie.

ZACHOVÁNÍ ZDROJŮ A RECYKLACE SUROVIN

Recyklace baterií zajišťuje, že suroviny jsou co nejúplněji recyklovatelné a pomáhá uzavřít materiálový cyklus. Tímto způsobem jsou přibližně 4 z 5 baterií plně recyklovány. Prázdná baterie neznamená, že je rozbitá nebo nepoužitelná. Obsahuje cenné suroviny, které lze recyklovat a znovu použít.

Nový život

Věděli jste, že obroučky brýlí mohou být vyrobeny ze surovin získaných
z pouze 13 recyklovaných baterií? A konev ze 120 baterií? Recyklace dává každé baterii nový život tím, že extrahuje všechny kovy a další suroviny
a znovu je používá v jiných produktech.
 

NAŠE CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PRO PLANETU


NAŠE CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PRO PLANETU


Fakta
 

VARTA MILUJE ZVÍDAVOST

Odpovědi na nejčastější otázky týkající se recyklace najdete zde
v našich nejčastějších dotazech

Fakta
 

VARTA MILUJE ZVÍDAVOST

Odpovědi na nejčastější otázky týkající se recyklace najdete zde
v našich nejčastějších dotazech

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Jaké typy baterií existují?

Jaké typy baterií existují?

Baterie nebo dobíjecí baterie: jaký je rozdíl?

Baterie nebo dobíjecí baterie: jaký je rozdíl?

Co jsou baterie pro domácnost?

Co jsou baterie pro domácnost?

Jaké materiály se získávají z recyklovaných baterií?

Jaké materiály se získávají z recyklovaných baterií?

Jak se zkonstruuje alkalicko-manganová baterie?

Jak se zkonstruuje alkalicko-manganová baterie?

Je baterie vybitá, když zařízení přestane fungovat?

Je baterie vybitá, když zařízení přestane fungovat?

Proč recyklace baterií? Proč by baterie neměly být likvidovány v domovním odpadu?

Proč recyklace baterií? Proč by baterie neměly být likvidovány v domovním odpadu?

Kde můžete likvidovat použité baterie?

Kde můžete likvidovat použité baterie?

Je likvidace baterií zdarma?

Je likvidace baterií zdarma?

Co děláte s vytékajícími bateriemi?

Co děláte s vytékajícími bateriemi?

Jak recyklovat baterie?

Jak recyklovat baterie?

Jak se vyrábí elektřina v baterii?

Jak se vyrábí elektřina v baterii?

Je vybitá baterie lehčí?

Je vybitá baterie lehčí?

Jak a kde skladovat nové baterie?

Jak a kde skladovat nové baterie?

Jak a kde skladovat použité baterie?

Jak a kde skladovat použité baterie?