Knappcellssäkerhet

Knappcellssäkerhet

Säker användning av knappceller

Eftersom de är specifikt utformade att ge energi till mindre enheter är knappceller i sig mindre till storlek. Risken är därför stor att barn oavsiktligt kan svälja batterierna. EPBA och deras medlemmar är engagerade i att minska risken genom att bistå med information och därmed förbättra medvetenheten.

Enligt Hans Craen, generalsekreterare på EPBA, är säker användning av batterier en av EPBAs nyckelvärderingar. Han påpekar även att de ständiga incidenterna där barn sväljer små batterier har påtagliga risker för deras hälsa.

Som medlem i EPBA, är VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA stolta att dela EPBAs ”Föräldraguide för säker användning av batterier”- video bifogad nedan:

Aktivera "YouTube" i sekretessinställningarna för att spela upp den här videon. Ytterligare information om de tjänster och cookies som används finns på sidan Sekretesspolicy. Anpassa sekretessinställningar

Att göra och inte göra

Göra

Läs alltid instruktionerna för din enhet innan installation av batterier

Inte göra

Ta inte isär, krossa, punktera eller ha sönder batterier

Göra

Ta genast bort urladdade batterier och återvinn dem på rätt sätt

Inte göra

Försätt inte dina barn i fara: Håll batterier borta från barn

Akuta åtgärder

Vad ska du göra om ett barn sväljer en knappcell?

  Sök omedelbar läkarvård på ett sjukhus eller läkarmottagning
 
  Låt INTE ditt barn äta eller dricka till dess att knappcellen är lokaliserad och bekräftad av medicinsk personal
 
  Om du har batteriförpackningen kvar rekommenderas att ta denna med till sjukjus för att snabbt kunna bekräfta vilken typ av batteri som svalts

 

Knappceller sortiment

Premium special batterier för alla energibehov

Vidare rekommendation

Du kan även kontakta giftinformationscentralen på telefonnummer 010-456 6700.

Om EPBA

European Portable Battery Association (EPBA) är en ledande organisation som företräder fabriker, industrier och distributörer som aktivt använder primära och bärbara batterier inom Europeiska Unionen (EU). De bistår allmänintresset för sina medlemmar gentemot europeiska institutioner och andra ledande internationella samfund för att förse konsumenter med energilösningar som är hållbara genom hela livscykeln.

För mer information kontakta:
Claire Couet, European Affairs Manager, EPBA
+32 2 761 16 02
epba@kelleneurope.com