ANSI

ANSI

ANSI FL1 "Osnovne performanse baterijskih lampi" standard

ANSI FL1 standard za objektivno poređenje

Američki nacionalni institut za standarde (ANSI) je Avgusta 2009. objavio ANSI FL1 standard pod nazivom "Osnovne performanse baterijskih lampi" (razvijen od strane odbora za standarde baterijskih lampi). Iako isprva namenjena za upotrebu samo u SAD, prva svetska norma za baterijske lampe je postala vodeći svetski standard što se tiče baterijskih lampi. Ona podrazumeva precizno definisane uslove, pravila obeležavanja i metode testiranja za merenje bitnih parametara performansi prenosivih lampi.

Jasno definisane metode testiranja i pravila obeležavanja pomažu prodavcima i potrošačima da lakše razumeju i uporede karakteristike performansi. Zato je VARTA postala jedna od prvih proizvođača u Evropi koji su prilagodili svoja merenja performansi baterijskih lampi prema ovom novom standardu.

Američki nacionalni institut za standarde (ANSI) je privatna neprofitabilna organizacija koja nadgleda razvoj standarda za proizvode, usluge i procese u SAD. Organizacija usaglašava SAD standarde sa internacionalnim standardima i tako omogućuje poređenje internacionalnih proizvoda.
(ANSI www.ansi.org)

Upoređujuće karakteristike VARTA baterijskih lampi u saglasnosti sa ANSI standardom

Domašaj snopa

ANSI nalaže da se domašaj snopa određuje kao daljina između baterijske lampe i tačke gde je svetlosni snop minimalno 0.25 lux (0.25 lux je otprilike jačina svetlosti koju emituje pun Mesec na otvorenom polju pri vedroj noći).

Dužina trajanja baterije

Definisana je kao vremenski period između uključivanja baterijske lampe i trenutka kada količina svetlosti spadne na 10 % od svoje početne vrednosti. Odnosi se na dužinu trajanja baterije pri neprekidnoj upotrebi baterijske lampe, bez isključivanja.

Svetlosni učinak/svetlosni fluks

Meri se lumenima. Odnosi se na ukupnu količinu vidljive energije koju emituje LED u određenom opsegu frekvencija i koju primećujemo kao svetlost.

VARTA podaci o komunikaciji i performansama su u potpunosti saglasni sa ANSI standardom. Prava poređenja se, međutim, mogu uraditi samo ako su i ostali uređaji saglasni sa ovim standardom.