DA LI
STE
ZNALI?

Svaka baterija (100%) može biti reciklirana, ukoliko je dodate u proces recikliranja.
Shodno tome, mnogi važni metali se mogu ponovo koristiti.

U Evropi, samo <50% domaćinstava baterije vraća u cirkularnu ekonomiju preko odgovarajućih sabirnih mesta.

Prazne baterije završavaju u kućnom otpadu
Baterije su zaboravljene u uređajima koji ne rade
Prazne baterije se ne bacaju jer su zaboravljene negde u kući

Svake godine, 35,000 tona baterija je neadekvatno raspoređeno u damaćistvima EU.

Uzrok

ZA BOLJE SUTRA

Svaka baterija je skoro u potpunosti reciklirajuća. Iz tog razloga, baterije treba da budu dodate u recikliranom ciklusu.

Uzrok

ZA BOLJE SUTRA

Svaka baterija je skoro u potpunosti reciklirajuća. Iz tog razloga, baterije treba da budu dodate u recikliranom ciklusu.


Naša misija:

Recikliranje baterija

Posvećeni smo podizanju svesti o važnosti reciklaže baterija.

Proces

VARTA VOLI RECIKLIRANJE

Postanite pokretač promena i podržite nas da ponovo koristimo dragocene resurse. Recikliranjem baterija za domaćinstvo možete značajno da smanjite ugljenični otisak.

Proces

VARTA VOLI RECIKLIRANJE

Postanite pokretač promena i podržite nas da ponovo koristimo dragocene resurse. Recikliranjem baterija za domaćinstvo možete značajno da smanjite ugljenični otisak.

Kako da:
 

Reciklirate baterije

Generalno reciklaža baterija je prilično jednostavna. Treba imati na umu samo par koraka. Molimo vas da pratite korake:

Proverite
baterije

Testirajte svoje baterije ukoliko su prazne. Za precizne rezultate, možete koristiti VARTA LCD tester baterija

Sortirajte
baterije

Uklonite prazne baterije iz uređaja i sortirajte ih po tipu. Litijumske baterije(kao i dugmaste baterije) moraju biti zaštićene pre odlaganja, na primer lepljenjem polova kako bi se osiguralo da ne dođe do reakcije između ćelija.

Lokacija
recikliranja

Iskorišćene baterije za domaćinstvo mogu se besplatno vratiti gde god su postavljene kutije za odlaganje istrošenih baterija, npr. prodavnice hrane i drogerije.

Proces
recikliranja

Kada su baterije u reciklažnom dvorištu, one se odvajaju prema elektrohemijskim sistemima ručnim, elektromagnetnim, rendgenskim i mehaničkim procesima.

Pribavljeni
materijali

Pored glavnih resursa, sekundarni resursi se mogu povratiti kao što su sirovo gvožđe, koncentrat cinka, šljaka, nikl, kobalt, bakar i mnogi drugi. Ovi proizvodi se mogu ponovo koristiti za proizvodnju svakodnevnih predmeta, npr. automobile, izgradnja puteva i novi akumulatori.

DA LI
STE
ZNALI?

U proseku je 10% recikliranih baterija i dalje funkcionalno! Baterije koje su korišćene u uređajima sa velikom potrošnjom mogu se testirati i staviti u uređaje sa malom potrošnjom. Ako uređaj male potrošnje ne radi, baterija je prazna i spremna za recikliranje.

Veliki potrošači 

Uređaji sa 
visokom potrošnjom energije

Mali potrošači

Uređaji sa konstantnom i
malom potrošnjom energije

Uticaj 

VARTA VOLI AMBIZIOZNE

Baterije i punjive baterije sadrže vredne supstance kao što su cink, gvožđe, aluminijum, litijum i srebro. Teški metali, ukoliko se izliju u životnu sredinu, mogu štetno uticati na ljude, životinje i biljke.

Uticaj 

VARTA VOLI AMBIZIOZNE

Baterije i punjive baterije sadrže vredne supstance kao što su cink, gvožđe, aluminijum, litijum i srebro. Teški metali, ukoliko se izliju u životnu sredinu, mogu štetno uticati na ljude, životinje i biljke.

Očuvanje
prirodnih resursa

Recikliranje baterija takođe pomaže u očuvanje prirodnih resursa kao što su cink, bakar, gvožđe, i mangan, smanjujući potrebu za iskopavanjem novih materijala. Ovo pomaže u očuvanju životne sredine i smanjenju otiska ugljen dioksida povezanog sa rudarstvom i proizvodnjom novih baterija.

Zaštita životne sredine

Ako baterije greškom dospeju u kućni otpad, baterija se može oštetiti procesom presovanja kamiona za smeće i čak se zapaliti. Recikliranje baterija pomaže da se spreči njihovo zagađivanje tla, izvora vode i nanošenje štete divljim životinjama toksinima kao što su olovo, nikl i kadmijum.

Štede
energiju

Postoje različiti uređaji koji imaju različite energetske potrebe. Iz tog razloga, proizvođači baterija nude različite opsege baterija kako bi optimalno ispunili ove zahteve (npr. VARTA Longlife, VARTA Longlife Power, VARTA Longlife Max Power).  Nakon što uređaj sa velikom potrošnjom prestane da radi, baterija i dalje može biti dovoljno napunjena da se koristi u drugom uređaju sa malom potrošnjom energije.

OČUVANJE RESURSA I RECIKLAŽA SIROVINA

Recikliranje baterija osigurava da se sirovine mogu reciklirati što je više moguće i pomaže da se zatvori ciklus materijala. Na ovaj način se oko 4 od 5 baterija u potpunosti reciklira. Prazna baterija ne znači da je pokvarena ili neupotrebljiva. Sadrži vredne sirovine koje se mogu reciklirati i ponovo koristiti.

Novi život

Da li ste znali da se okvir za naočare može napraviti od regenerisanih sirovina od samo 13 recikliranih baterija?
A kantica za zalivanje od 120 baterija? Recikliranje daje svakoj bateriji novi život tako što izvlači sve metale i druge sirovine i ponovo ih koristi u drugim aplikacijama.

NAŠI CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA ZA PLANETU 


NAŠI CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA ZA PLANETU 


Činjenice

VARTA VOLI RADOZNALCE

Pronađite odgovore na najčešće postavljena pitanja o recikliranju u našim čestim pitanjima ovde

Činjenice

VARTA VOLI RADOZNALCE

Pronađite odgovore na najčešće postavljena pitanja o recikliranju u našim čestim pitanjima ovde

Često postavljena pitanja

Koje vrste baterija postoje?

Koje vrste baterija postoje?

Baterije ili punjive baterije: koja je razlika?

Baterije ili punjive baterije: koja je razlika?

Šta se podrazumeva pod kućnim baterijama?

Šta se podrazumeva pod kućnim baterijama?

Kakav se material koristi kod recikliranih baterija?

Kakav se material koristi kod recikliranih baterija?

Kako je konstruisana alkalno – manganska baterija?

Kako je konstruisana alkalno – manganska baterija?

Da li je moja baterija prazna kada moj uređaj prestane da radi?

Da li je moja baterija prazna kada moj uređaj prestane da radi?

Zašto se baterije recikliraju? Zašto baterije ne bi trebalo odlagati u kućni otpad?

Zašto se baterije recikliraju? Zašto baterije ne bi trebalo odlagati u kućni otpad?

Gde možete da odložite istrošene baterije?

Gde možete da odložite istrošene baterije?

Da li je odlaganje baterija besplatno?

Da li je odlaganje baterija besplatno?

Šta da radite sa iscurelim baterijama?

Šta da radite sa iscurelim baterijama?

Kako se baterije recikliraju?

Kako se baterije recikliraju?

Kako se proizvodi električna energija u bateriji?

Kako se proizvodi električna energija u bateriji?

Da li je prazna baterija lakša?

Da li je prazna baterija lakša?

Kako i gde čuvati nove baterije?

Kako i gde čuvati nove baterije?

Kako i gde skladištiti istrošene baterije?

Kako i gde skladištiti istrošene baterije?