Berekeningsinstrument voor energieopslag

Op basis van uw individuele specificaties bevelen wij de geschikte VARTA-energieopslagunit aan.

Land
Elektriciteitsvraag in het huishouden
1.000
8.000
kWh/jaar
Elektrische auto
Warmtepomp
Elektriciteitsprijs en EEG-vergoeding
Elektriciteitsprijs
Elektriciteitsprijs
cent per kWh
EEG-vergoeding
cent per kWh
Fotovoltaïsch vermogen
3
30
kWp
PV-systeem
Dakhelling en oriëntatie
N NO O ZO Z ZW W NW
Zuid
Resultaat: Uw optimale opslaggrootte en besparingspotentieel
Opslagontwerp van uw berekenin
kWh
Onze productaanbeveling
Resultaten van uw berekening
Aandeel eigen consumptie
Mate van zelfvoorziening
Jaarlijkse besparingen
Kostenbesparingen door teruglevering aan het net en vermeden aankoop op het net per jaar
Aanschaf spaarnet
Vermeden elektriciteitsverbruik van het net per jaar
CO2 besparing
Vermeden CO2-uitstoot per jaar
Solare Kilometer Zonnekilometers
Afstand afgelegd door de elektrische auto op zonne-energie
Deze aanbeveling geeft een eerste niet-bindend overzicht van de opslagtankgrootte van een gepland systeem, mogelijke besparingen, alsmede subsidies en promotionele leningen in uw regio en wordt verstrekt zonder garantie.
Vraag een niet-bindende offerte aan en ontvang de berekeningsresultaten per e-mail
* Benodigde informatie
1) Noodzakelijk voor informatie over subsidies en toelagen in uw regio

Das Energiespeicher Berechnungstool wurde in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin entwickelt (pvspeicher.htw-berlin.de).