Nappiparistoturvallisuus

Nappiparistoturvallisuus

Nappiparistojen turvallinen käyttö

Koska nappiparistot on suunniteltu erityisesti antamaan virtaa pienille laitteille, ovat ne myös itse kooltaan pieniä. Siksi on olemassa korkea riski, että pikkulapset saattavat vahingossa nielaista ne. Euroopan johtava paristojen ja pienakkujen valmistajien ja maahantuojien edunvalvontaorganisaatio EPBA (The European Portable Battery Association) yhdessä jäsenyrityksiensä kanssa on sitoutunut pienentämään vaaratilanteiden riskiä lisäämällä tiedotusta ja jakamalla ohjeistusta tuotteiden turvallisesta käytöstä.

EPBA:n pääsihteerin Hans Craenin mukaan paristojen turvallinen käyttö on yksi EPBA:n keskeisimmistä arvoista. Hän myös on kiinnittänyt huomiota terveysriskeihin, joita toistuvat pienten lasten paristonielemistapaukset aiheuttavat.

EPBA:n jäsenyrityksenä VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA haluaa jakaa alla olevan EPBA:n nappiparistojen turvallista käyttöä koskevan pikkulasten vanhemmille suunnatun nappiparistojen turvallista käyttöä koskevan ’Button Battery Safety Parental Guide’ – videon:

Ota "YouTube" käyttöön tietosuoja-asetuksista, jotta voit toistaa tämän videon. Lisätietoja käytetyistä palveluista ja evästeistä löytyy tietosuojakäytäntö -sivulta. Mukauta tietosuoja-asetuksia

Yleiset turvaohjeet paristojen käyttöön

TEE

LUE tarkasti laitteiden ohjeet ennen paristojen asentamista

ÄLÄ

ÄLÄ avaa, litistä, puhkaise tai vaurioita paristoja

TEE

POISTA tyhjät paristot laitteesta välittömästi ja vie neasianmukaisesti kierrätykseen

ÄLÄ

ÄLÄ vaaranna lasten turvallisuutta: Säilytä paristot lasten ulottumattomissa

Toiminta hätätilanteessa

Mitä tehdä, jos lapsi on nielaissut nappipariston?

  Hakeudu lapsen kanssa välittömästi lääkäriin tai sairaalaan
 
  ÄLÄ ANNA lapsen syödä tai juoda mitään ennen kuin terveysalan ammattilaiset ovat varmistaneet, onko paristo nielty ja sen tarkan sijainnin
 
  Jos kyseisen pariston myyntipakkaus on vielä hallussanne, ottakaa pakkaus sairaalaan mukaan, jotta terveysalan ammattilaiset saavat heti tietoonsa pariston sähkökemiallisen tyypin

 

Nappiparistovalikoma

Ensiluokkaisia erikoisparistoja jokaiseen energian tarpeeseen
 

Lisää turvallisuusohjeita

Saadaksesi lisää ohjeita, ota yhteyttä valtakunnalliseen myrkytystietokeskukseen

Lisätietoa EBPA:sta

The European Portable Battery Association (EPBA) on Euroopan johtava paristojen ja ladattavien pienakkujen valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden edunvalvontaorganisaatio toimien sekä EU-alueella että sen ulkopuolella. EPBA ajaa jäsentensä yhteisiä etuja Euroopan Unionin toimielimissä ja muissa johtavissa kansainvälisissä organisaatioissa, jotta kuluttajille voidaan tarjota täydellisiä, koko elinkaarensa ajan kestäviä, virtaratkaisuja.

Yhteystiedot lisätiedoille:
Claire Couet, European Affairs Manager, EPBA
+32 2 761 16 02
epba@kelleneurope.com