DALI
STE
ZNALI?

Svaka baterija (100 %) može se reciklirati ako se doda u proces recikliranja.
Posljedično, mnogi važni metali mogu se ponovno upotrijebiti.

U Europi se samo oko < 50 % kućanskih baterija vraća u kružno gospodarstvo putem odgovarajućih sabirnih točaka.

Prazne baterije završavaju u kućnom otpadu
Baterije su zaboravljene u uređajima koji ne rade
Prazne baterije se ne odlažu jer su zaboravljene negdje kod kuće

Svake godine oko 35 000 tona baterija nepropisno se odloži u kućanstvima u EU-u.

Uzrok

ZA BOLJI SUTRA

Svaka baterija se može gotovo u potpunosti reciklirati. Kao posljedica toga, baterije je potrebno dodati u ciklus recikliranja.

Uzrok

ZA BOLJI SUTRA

Svaka baterija se može gotovo u potpunosti reciklirati. Kao posljedica toga, baterije je potrebno dodati u ciklus recikliranja.

Naša misija:

Recikliranje baterija

Predani smo podizanju svijesti o važnosti recikliranja baterija i postizanju ciljeva EU Green Deala.

EU Green Deal

Ciljevi prikupljanja za Europu trenutno se revidiraju i bit će redefinirani za nekoliko mjeseci.
Potrošači su dužni istrošene baterije odnijeti na mjesta za odvojeno prikupljanje otpada, poput onih u maloprodaji.
Do 2030 predloženi je cilj povećati stopu recikliranja baterija na novu razinu od 73 %. Kako bi se premašio ovaj novi cilj, svaki korisnik baterije je ključan.

Postupak

VARTA LOVES RECYCLERS

Postanite adut i podržite nas da ponovno iskoristimo dragocjene resurse. Recikliranjem svojih kućanskih baterija možete značajno pomoći u smanjenju ugljičnog otiska.

Postupak

VARTA LOVES RECYCLERS

Postanite adut i podržite nas da ponovno iskoristimo dragocjene resurse. Recikliranjem svojih kućanskih baterija možete značajno pomoći u smanjenju ugljičnog otiska.

Kako:

Recikliraj baterije

Općenito, recikliranje baterija je vrlo jednostavno. Potrebno je imati na umu samo nekoliko koraka. Nastavite na sljedeći način:

Provjeri
baterije

Provjeri svoje baterije ako su prazne. Za precizne rezultate možete koristiti VARTA LCD Battery Tester.

Sortiraj
baterije

Izvadite prazne baterije iz uređaja i sortirajte ih po vrsti. Litijske baterije (kao i dugmaste baterije) moraju se zaštititi prije odlaganja, na primjer oblijepljenjem polova, kako bi se osiguralo da između ćelija ne dođe do reakcije.

Mjesto
recikliranja

Iskorištene baterije za kućanstvo mogu se besplatno vratiti gdje god se baterije prodaju, npr. trgovci hranom, drogerijama, prodavaonicama električne opreme ili trgovinama DIY. Uglavnom, općinski reciklažni centri također preuzimaju natrag iskorištene baterije za kućanstvo. Dodatne informacije mogu se pronaći na internetu (lokalne web stranice, Društvena odgovornost - CIAK Grupa d.d.) ili u neposrednoj blizini sabirnih točaka.

Proces
recikliranja

Nakon što su baterije u reciklažnom dvorištu, odvajaju se prema elektrokemijskim sustavima kroz ručne, elektromagnetske, rendgenske i mehaničke procese.

Dobiveni
materijali

Osim glavnih resursa, mogu se oporabiti i sekundarni resursi kao što su sirovo željezo, koncentrat cinka, troska, nikal, kobalt, bakar i mnogi drugi. Ovi se proizvodi mogu ponovno upotrijebiti za proizvodnju svakodnevnih predmeta, npr. automobili, izgradnja cesta i novi akumulatori.

DALI
STE
ZNALI?

U prosjeku je 10 % recikliranih baterija još uvijek funkcionalno! Baterije koje su korištene u uređajima s velikim trošenjem mogu se testirati i staviti u uređaje s malim trošenjem. Ako uređaj niske potrošnje ne radi, baterija je prazna i spremna za recikliranje.

Uređaji s visokom potrošnjom

Uređaji sa
velikom potrebom za energijom

Uređaji s malom potrošnjom

Uređaji s konstantnom i
malom potrebom za energijom

Utjecaj

VARTA VOLI AMBICIOZNE

Baterije i punjive baterije sadrže vrijedne tvari kao što su cink, željezo, aluminij, litij i srebro. Teški metali, ako se izliju u okoliš, mogu štetno djelovati na ljude, životinje i biljke.

Utjecaj

VARTA VOLI AMBICIOZNE

Baterije i punjive baterije sadrže vrijedne tvari kao što su cink, željezo, aluminij, litij i srebro. Teški metali, ako se izliju u okoliš, mogu štetno djelovati na ljude, životinje i biljke.

Očuvanje
prirodnih resursa

Recikliranje baterija također pomaže u očuvanju prirodnih resursa kao što su redkozemeljski elementi, cink, bakar, željezo i mangan, smanjujući potrebu za iskopavanjem novih materijala. To pomaže u očuvanju okoliša i smanjenju ugljičnog otiska povezanog s rudarenjem i proizvodnjom novih baterija.

Zaštita
okoliša

Ako baterije greškom završe u kućnom otpadu, baterija se može oštetiti procesom prešanja u kamionu za smeće, pa čak i zapaliti se. Recikliranje baterija pomaže u sprječavanju onečišćenja tla, izvora vode i oštećenja divljih životinja toksinima poput olova, nikla i kadmija.

Štedjeti
energiju

Postoje različiti uređaji koji imaju različite energetske zahtjeve. Iz tog razloga proizvođači baterija nude različite raspone baterija kako bi optimalno ispunili ove zahtjeve (npr. VARTA Longlife, VARTA Longlife Power, VARTA Longlife Max Power). Nakon što uređaj s velikom potrošnjom energije prestane raditi, baterija još uvijek može biti dovoljno napunjena da se koristi u drugom uređaju s niskom potrošnjom energije.

OČUVANJE RESURSA I RECIKLAŽA SIROVINA

Recikliranje baterija osigurava da se sirovine mogu što potpunije reciklirati i pomaže zatvoriti ciklus materijala. Na taj način se oko 4 od 5 baterija u potpunosti reciklira. Prazna baterija ne znači da je pokvarena ili neupotrebljiva. Sadrži vrijedne sirovine koje se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti.

Novi život

Jeste li znali da se okvir za naočale može napraviti od regeneriranih sirovina od samo 13 recikliranih baterija?
A kanta za zalijevanje od 120 baterija? Recikliranje svakoj bateriji daje novi život izdvajanjem svih metala i drugih sirovina i njihovom ponovnom upotrebom u drugim primjenama.

NAŠI CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA ZA PLANET


NAŠI CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA ZA PLANET


Činjenice

VARTA VOLI RADOZNALE

Pronađite odgovore na svoja najčešća pitanja o recikliranju ovdje u našim često postavljanim pitanjima

Činjenice

VARTA VOLI RADOZNALE

Pronađite odgovore na svoja najčešća pitanja o recikliranju ovdje u našim često postavljanim pitanjima

Često postavljena pitanja

Koje vrste baterija postoje?

Koje vrste baterija postoje?

Baterija ili punjiva baterija: koja je razlika?

Baterija ili punjiva baterija: koja je razlika?

Što se podrazumijeva pod kućnim baterijama?

Što se podrazumijeva pod kućnim baterijama?

Koji se materijali dobivaju iz recikliranih baterija?

Koji se materijali dobivaju iz recikliranih baterija?

Kako je konstruirana alkalno-manganska baterija?

Kako je konstruirana alkalno-manganska baterija?

Je li moja baterija prazna kada moj uređaj prestane raditi?

Je li moja baterija prazna kada moj uređaj prestane raditi?

Zašto recikliranje baterija? Zašto se baterije ne smiju odlagati u kućni otpad?

Zašto recikliranje baterija? Zašto se baterije ne smiju odlagati u kućni otpad?

Gdje možete odložiti istrošene baterije?

Gdje možete odložiti istrošene baterije?

Je li zbrinjavanje baterija besplatno?

Je li zbrinjavanje baterija besplatno?

Što radite s baterijama koje cure?

Što radite s baterijama koje cure?

Kako reciklirati baterije?

Kako reciklirati baterije?

Kako se električna energija stvara u bateriji?

Kako se električna energija stvara u bateriji?

Je li prazna baterija lakša?

Je li prazna baterija lakša?

Kako i gdje skladištiti nove baterije?

Kako i gdje skladištiti nove baterije?

Kako i gdje skladištiti istrošene baterije?

Kako i gdje skladištiti istrošene baterije?