Alkalisk Special

Alkalisk Special

Hög energi för bas- och smart enheter

Premium, kvicksilver fria alkaliska batterier

Alkalisk Special

VARTA Alkaline Special- batterier innehåller premium, kvicksilverfria alkaliska batterier i specialformat, som är idealiska för elektroniska enheter som kräver långvarig energiförsörjning. Perfekt för att driva ditt dagliga energibehov i applikationer som leksaker, medicintekniska produkter, miniräknare, fjärrkontroller och många fler små elektroniska enheter. Bästa kvalitet och varaktighet garanterad.

Funktioner och applikationer

Överblick

  • VARTA erbjuder ett brett sortiment av alkaliska knapp- och rundceller
  • Låg självurladdning och lång varaktighet
  • Kvicksilverfria
  • Utvecklade för stand-by och puls applikationer för professionelt och hushållsbruk
  • VARTA batteriexpert sedan 1887
  • Garanterad hög presteranda och en förlängd förvaringstid i upp till 3 år