Specijalna baterija 431
Tip br.
00431
Hemijski sistem
Zinc-Chloride
IEC Designation
4R25X
Napon
6 V
Širina
67 mm
Visina
115 mm
Dužina
67 mm
Težina
520 g