Specijalna baterija 430
Tip br.
00430
Hemijski sistem
Zinc-Chloride
IEC Designation
4R25X
Napon
6 V
Širina
67 mm
Visina
115 mm
Dužina
67 mm
Težina
505 g