ANSI

ANSI

Standard ANSI FL1 „Podstawowe parametry wydajności latarek“

STANDARD ANSI FL1 DLA OBIEKTYWNEGO PORÓWNYWANIA

W sierpniu 2009 roku American National Standards Institute (ANSI) po raz pierwszy opublikował standard “Podstawowej Wydajności Latarki” ANSI FL1 (opracowany przez Flashlight Standards Committee). Chociaż początkowo stworzony z myślą o Stanach Zjednoczonych, stał się on pierwszym światowym standardem z dokładnymi definicjami pojęć, zasadami znakowania oraz metodami testowania parametrów latarek.

Jasno określone metody badań oraz zasady dotyczące znakowania ułatwiają sprzedawcom i konsumentom zrozumieć i porównać parametry produktów. Dlatego VARTA stała się jednym z pierwszych producentów w Europie, którzy dostosowali swój sposób pomiaru wydajności latarek do nowego standardu.

American National Standards Institute (ANSI) jest prywatną organizacją non-profit, która nadzoruje rozwój dobrowolnych standardów dla produktów, usług czy procesów na terenie Stanów Zjednoczonych. Organizacja koordynuje amerykańskie standardy z tymi międzynarodowymi, aby umożliwić porównywanie produktów na całym świecie. (Źródło ANSI www.ansi.org)

Porównywalne cechy latarek VARTA zgodnie ze standardami ANSI

Zasięg wiązki światła

Według ANSI odległość oświetlenia jest mierzona jako odległość między latarką a punktem, w którym wiązka światła ma natężenie co najmniej 0,25 luksa.

Całkowita intensywność świecenia

Intensywność świecenia latarek mierzona jest w lumenach. Jest to całkowita ilość emitowanej energii światła LED w określonym zakresie częstotliwości, które my postrzegamy jako światło.

Czas pracy

Definiowany jako czas, jaki upłynie od włączenia latarki do momentu, gdy generowana moc będzie równa 10 % początkowego strumienia świetlnego. Jest to żywotność baterii w latarce będącej w stałej eksploatacji, bez jej wyłączania.

Komunikacja VARTA i nasze dane o wydajności są w pełni zgodne ze standardem ANSI. Należy pamiętać, że porównywanie z innymi produktami jest uczciwe tylko wtedy, gdy również one spełniają te standardy.