Certyfikat Nordic Swan Eco Label

Certyfikat Nordic Swan Eco Label

Czym jest Nordic Eco Label?

To oficjalny znak ekologiczny krajów nordyckich

Oznakowanie ekologiczne działa na rzecz zmniejszenia wpływu produkcji i konsumpcji towarów na środowisko. Certyfikat Nordic Eco Label przyznawany jest produktom i usługom, które zostały przetestowane i zakwalifikowane zgodnie ze ścisłymi kryteriami Nordic Eco Labelling i jest rządowym znakiem jakości dla produktów i usług przyjaznych dla środowiska.

Po co nam oznakowanie ekologiczne?

Dokument dotyczący kryteriów zawiera ścisłe wymagania odnośnie:

       Wydajności produktu

  • Surowe wymagania dotyczące pojemności
    i trwałości, aby zapewnić długi okres użytkowania
  • Uznane standardy jakości i bezpieczeństwa
  • Niska zawartość rtęci, kadmu i ołowiu

       Opakowania

  • Całkowity udział materiałów pochodzących z recyklingu musi wynosić co najmniej 80 %
  • Możliwość demontażu poszczególnych części w celu sortowania odpadów (np. karton, papier, plastik...)

       CSR

  • Odpowiedzialne wykorzystanie
    i pozyskiwanie ograniczonych surowców oraz materiałów "bezkonfliktowych"

To sprawia, że Nordic Eco Label jest nie tylko uznanym potwierdzeniem przyjazności dla środowiska, ale także najwyższej jakości!

VARTA x Nordic Eco Label

Baterie*

 

                   

Akumulatorki*

 

                   

*Dotyczy poszczególnych produktów i formatów opakowań

Jak znaleźć znak na produktach VARTA


Kupując baterie, szukaj etykiety Nordic Eco z tyłu opakowania naszych produktów VARTA!*

                   


                

Produkty wysokiej jakości i najlepsza wydajność ogniw
- niezależnie zweryfikowane

*Dotyczy poszczególnych produktów i formatów opakowań

Z każdym zakupem, krok po kroku, przyczyniasz się do bardziej zrównoważonej przyszłości:

Zmniejszony wpływ produktów na środowisko dzięki udoskonalonym procesom

Zmniejszony wpływ na środowisko dzięki zmniejszeniu ilości odpadów i zwiększonemu recyklingowi

Mniejszy wysiłek w celu uzyskania informacji o zrównoważonym charakterze produktu
– etykieta mówi sama za siebie

Niezależne i obiektywne oznakowanie
- zatwierdzone i zakwalifikowane przez niezależne laboratorium badawcze