Avansert sikkerhetsteknologi

Avansert sikkerhetsteknologi

VARTA powerbanks med avansert sikkerhetsteknologi

VARTA powerbanks er designet med avanserte sikkerhetsteknologi for å sikre våre høye sikkerhetsstandarder og holde deg og den mobile enheten din sikker!

Temperaturkontroll

En intern NTC-sensor avbryter ladeprosessen ved høye temperature.

Overladingsbeskyttelse

Batteriene i powerbanks er beskyttet mot overlading for å unngå celleskade eller for rask aldring.

Beskyttelse mot dyp utlading

Beskyttelsen mot dyp utlading av batteriene unngå celleskade og øker batterienes levetid.

Overstrømsvern

Batteriene til powerbanks er beskyttet mot overstrøm for å unngå skade på cellene.

Beskyttelse mot inngangsoverspenning

En overspenningsdetektor beskytter inngangen til powerbanks mot overspenning fra eksterne strømkilder.

Kortslutningsbeskyttelse

Powerbanken er kortslutningssikker på grunn av en sikring som kan tilbakestilles.

UN38.3 Samsvarende transportsikkerhet

Våre powerpbanks er i samsvar med UN 38.3,
som garanterer sikkerhet i transport
av farlig gods på land, sjø og luft.

Testede litiumceller i henhold til UL1642